Jakten på svartjobben : - större krafttag med ny lagstiftning?

1229 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammanfattningSvartjobb utgör majoriteten av det skattefusk som förekommer i Sverige ochRestaurangbranschen beräknas stå för en femtedel av det totala skattefelet. SKV presenterade iårsredovisningen för 2007, att staten årligen förlorar 66 miljarder kronor på grund avsvartjobbens förekomst. Sverige är även det land i Europa med störst omfattning av svartjobb.Teorierna är många till varför man anställer och arbetar svart. En del anser att för högaarbetsgivaravgifter och höga kostnader, vad gäller livsmedel och löneutveckling, har bidragittill att många småföretag lever på marginalerna och tvingas anställa svart för att överleva.Andra säger att målet är stor ekonomisk framgång, vilket gör att redan framgångsrikanäringsidkare undandrar skatt för att bättra på vinsten ytterligare. Ett tredje sätt att se det på, äralla de tillfällen som ges att undandra skatt eftersom kontrollsystemen är för bräckliga.Orsakerna tycks vara många.Det uppstår dessvärre flertalet svårigheter att motverka svartjobb. Samarbetssvårigheter mellanmyndigheter, politiskt ointresse, bristande resurser och okunskap framgår som några av allaorsaker till varför det är så svårt att satsa på förebyggande metoder mot denna brottslighet.Restaurang och Frisör är två branscher med omfattande kontanthandel, varför det är svårt attkontrollera utifrån. Regeringen beslutade därför att införa en ny lag som skall ökakontrollbefogenheten hos SKV. Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher infördes den1 januari 2007. Lagen innebär att näringsidkare i berörda branscher skall föra personalliggareför att SKV skall kunna kontrollera att personalen jobbar vitt. Den ger SKV möjligheter attgöra oannonserade besök för att öka riskerna med att bli upptäckt med svartjobb.Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur SKV jobbar för att motverka svartjobbsamt utreda vilka resultat den nya lagstiftningen har gett upphov till. Syftet är även att försökadra slutsatser om hur framtida kontrollinsatser kan komma att utvecklas. Syftet har uppnåttsgenom utförandet av kvalitativa intervjuer med personer som varit starkt involverade i lagensamt projektet med kontrollinsatserna.Studien visar att projektet har skapat många vita anställningar på bara ett år, vilket ävenresulterar i större skatteintäkter. Samtliga respondenter från SKV anser att införandet av lagenhar varit ett positivt inslag i det förebyggande arbetet mot svartjobb. De påtalar också att externkontroll är högst nödvändig, men öppnar även för andra alternativ som kompletterar på olikasätt. Lagen fungerar nämligen utmärkt i samband med andra åtgärder såsom exempelvismånadsvis redovisning av inkomstskatter på personnivå, som är ett system som Regeringenplanerar att införa inom kort.Den övergripande slutsatsen är att verkan av lagen har varit stor och har redan skapat tydligaförändringar i förebyggandet av svartjobb. Vilk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jakten på svartjobben : - större krafttag med ny lagstiftning?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Jakten på svartjobben : - större krafttag med ny lagstiftning?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17986 [2020-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×