Revolution eller Reproduktion? När pedagogik blir identitetspolitik: En kritisk diskursanalys av interkulturella utbildningsstrategier i Guatemala

1449 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Skolan som spelplats för kultur- och identitetspolitik står i fokus för denna uppsats. En utgångspunkt är att den politik som styr skolan även har inverkan på, och är en produkt av, de diskurser som råder i samhället när det gäller dessa frågor. Min undersökning är baserad på situationen i Guatemala. Där finns sedan 2005 en nationell politisk strategi kring detta, uttryckt i styrdokumentet "Interkulturell tvåspråkig utbildning", som har varit material för den kritiska diskursanalys jag här genomför. Uppsatsen innehåller även en jämförelse med lärares tankar kring detta på plats i Guatemala, baserat på vistelse och materialinsamling där. Mina frågeställningar lyder: -Vilka diskurser kring kultur och etnicitet ger dokumentet Educación Intercultural Bilingüe uttryck för? -Vad finns det för skillnader mellan dessa diskurser och de som praktiseras i en lokal skola i Guatemala? -Vad kan dessa diskurser ha för samhälleliga implikationer när det gäller etniska relationer i Guatemala? Min slutsats är att den uttryckta utbildningspolitiken främst bygger på modernistiska diskurser kring etnicitet och kulturell identitet. Dessa tycks till stor del understödjas även av lokala föreställningar, men lokalt finns även en tendens att analysera problem och strukturer i namn av klass, ekonomi och krass diskriminering, vilket saknas i dokumentet. Utifrån mina teoretiska utgångspunkter i postmodernism och postkolonialism så reproducerar, snarare än revolutionärt förändrar, den valda politiken etniska relationer i Guatemala och därm...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Revolution eller Reproduktion? När pedagogik blir identitetspolitik: En kritisk diskursanalys av interkulturella utbildningsstrategier i Guatemala

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Revolution eller Reproduktion? När pedagogik blir identitetspolitik: En kritisk diskursanalys av interkulturella utbildningsstrategier i Guatemala
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17908 [2020-07-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×