The structural prerequisites for successful implementation of governmental performance management in China

903 visningar
uppladdat: 2007-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Advocated by the New Public Management, performance management has been adopted by many developed countries since 1980s. The Chinese government wants to improve government performance by performance management reform, but encounter a lot of difficulties. Why? Because the successful implementation of governmental performance management has its prerequisites, especially the structural prerequisites, which are the basic preconditions of successful performance management reform. The purpose of this dissertation is to answer such questions: What are the structural prerequisites for the successful implementation of governmental performance management? How is the model of the structural prerequisites used to analyze the Chinese governmental structure? We develop this model from the theories of New Public Management and experiences of performance management reform in other countries. In this model, we argued that the decentralization and coordination in governmental structure are the structural prerequisites. Then, we use Swedish governmental structure as an empirical example to explain our model. At last, we analyze Chinese governmental structure by using this model and want to find whether it conforms to this Model. We discovered that there are three typical features of Chinese governmental structure: centralization, no separation between the political party in power and administration, and overlapping of the leadership, which are the typical features of Weberian bureaucracy combined with Chinese characteristics, and are totally different from our Model. We wish our dissertation could b...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: The structural prerequisites for successful implementation of governmental performance management in China

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-01]   The structural prerequisites for successful implementation of governmental performance management in China
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17868 [2020-06-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×