Tätortsnära hästhållning - exempel Västra Kärrstorp och Norrskog

1915 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Examensarbetet syftar till att ge förslag till områden med tätortsnära hästhållning i Västra Kärrstorp samt i Norrskog i Svedala kommun. Vi har valt att fokusera på problematiken kring vilka faktorer som påverkar vid utbyggnaden av tätortsnära hästhållning. Vad händer när tätorterna byggs ut och genom dessa närmar sig befintliga hästgårdar, eller om nya hästgårdar vill etablera sig nära befintlig bebyggelse? Funktioner såsom bostäder, verksamheter och rekreationsområden måste samsas och samtidigt måste hänsyn tas till allergier och andra störningar. Vi har även studerat hur hästnäringen påverkar samhället, både genom de problem som uppstår, till exempel buller och allergier, samt de ekonomiska möjligheter som uppstår genom ridsporten och alla binäringar kring denna. Problematiken med hästar och tätorter är en aktuell planeringsfråga i hela Sverige och man bör genom en tydlig översiktlig planering klargöra lämplig placering av hästverksamheter i kommunerna. Genom en zonindelning delas kommunen upp i tre zoner; tätbebyggt område, restriktionsområde och glesbebyggt område. Ett försök till att uppnå balans mellan intresset för hästnära boende och allergifritt boende kan på detta sätt åstadkommas. Vad säger egentligen lagen om hästhållning och hur kan näringen regleras? Finns det lagar eller bara riktlinjer och vad grundas dessa på? Efter att ha undersökt vilka riktlinjer och lagar som berör hästhållning kunde vi konstatera att för att möjliggöra en säker miljö behövs mer forskning. Tillämpning av till exempel Plan- och Bygglagen och Miljöbalken ger kommunen möjlighet att reglera hästhållningen. Därmed kan kommunen exempelvis bestämma att hästhållning inte får förekomma inom detaljplanelagt område och på detta sätt skapa möjligheter för framtida utveckling av hästverksamheter utan att hindra den framtida tillväxten av tätorterna. Förutom befintliga lagar har även Boverket och Länsstyrelsen i Skåne tagit fram riktlinjer. Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer sneglar lite på det danska systemet och därför har vi har undersökt hur Danmark hanterar problemet med hästar. För att se hur tillämpningen av dessa lagar och riktlinjer ter sig i verkligheten har vi även granskat konflikter inom ämnet som lett till rättsfall i Sverige. Genom att använda oss av ovanstående information har vi tagit fram planförslag ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tätortsnära hästhållning - exempel Västra Kärrstorp och Norrskog

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Tätortsnära hästhållning - exempel Västra Kärrstorp och Norrskog
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17750 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×