Samverkan : Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos

1950 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
ABSTRACTVäxjö universitetInstitutionen för pedagogikPedagogik med inriktning mot ungdoms –och missbrukarvård, C- uppsats 10 pTitel Samverkan. Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos.Eng. Titel Co-operation. Professionals opinions concerning their roles andwork with people with dual diagnoses.Författare Peter Fornander och Jonas JonssonHandledare Stellan JeppssonDatum Mars 2006Antal sidor 39Nyckelord Missbruk, psykisk ohälsa, samverkan, psykiatri, socialtjänst,behandlingshem.SammanfattningDe flesta missbrukare i vårt samhälle lider även av psykisk ohälsa. Undersökningens syfte varatt skapa förståelse och kunskap om hur personal inom socialtjänst, psykiatri ochbehandlingshem uppfattar arbetet, de olika rollerna och samverkan i behandling av dessaindivider. Den hermeneutiska vetenskapstraditionen låg som grund för studien ochsemistrukturerade intervjuer användes som undersökningsmetod. I litteraturdelen behandladesbl.a. förklaringsmodeller till och förekomst av dubbeldiagnos samt behandlingsmodeller. Iresultatet framkom att vilja till samarbete mellan de tre aktörerna finns, men mer samarbetefinns att önska. De främsta hindren till välfungerande samarbete bottnar i olika traditioner ochsynsätt vilka orsakas främst av brister i kommunikation och dialog på organisatorisk nivå.Dessa brister syns även bland personalen närmast klienten. Samarbete som visat sig fung...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samverkan : Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Samverkan : Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17732 [2020-01-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×