Shinto

5 röster
23609 visningar
uppladdat: 2003-03-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Shinto är japans egna religion som är uppkallad efter kinesiskan
”Shen” som betyder ”ande” och ordet ”Tao” som betyder ”väg” och ordet shinto får då betydelsen ”andarnas väg”. Man trodde på en osynlig andevärld med ett stort antal gudar. Religionen Shinto har funnits i 2000 år men kom till japan först efter det att Buddhismen spridit sig. Buddhismen var fram till 1946 statsreligionen i Japan.

Man hade tre olika formers dyrkan.

1) Familjekulten, man dyrkade först och främst sina dödas minnestavlor.

2) Bykulten, man dyrkade traktens gud i särskilda tempel.

3) Statskulten, Man dyrkade statens gudar och kejsarens förfäder. Den viktigaste statsguden var Amaterasu solgudinnan från henne trodde man att kejsaren härstammade från. Först 1945 avstod kejsaren från att bli betraktad som gud.

I shintoismen använder man inga gudabilder i vanlig mening. I templen fanns ett föremål som symboliserade guden. En åttakantig spegel symboliserade t.ex. Solgudinnan Ameterasu. Gudarna kunde dyrkas både utomhus och inomhus. Vissa naturformer ansågs vara heliga, särskilt berget Fuji.

Shintoismen bildade sig själv med hjälp av buddhismen.
Den är också gammal och fattig på gamla dokument. I shinto är också människa och natur detsamma.

Shintoister fokuserar sitt dyrkande till ”Kami” som ofta översätts till ”gud” men betyder mer. Ordet ”Kami” är ett koncept istället för ett ord som pekar på andar, elementen, djur och naturformer som har något utmärkande som t.ex. ett träd med två trädkronor eller ett berg med egendomlig formation, man beräknar att det finns ca. åtta miljoner saker som kallas för ”kami”.

Shintotempel
När man går in i ett shintotempel så måste man alltid klappa händerna för att få gudarnas uppmärksamhet, man måste också rena sin själ innan man går in i templet, det gör man genom att skölja sin mun och sina händer med vatten.

Kojiki - Shintoismens heliga skrift
Det viktigaste dokumentet över shintoismens myter och legender är Kojiki, det är förteckningen för gamla saker som avslutades år 712 e.kr. den består av tre böcker, Den första handlar om livet med gudarna, den andra boken handlar om människorna och gudarna och den tredje boken handlar om människan liv utan gudarna. Många av berättelserna behandlar shintoismen, renhet och orenlighet. Den populäraste hjälten i Kojiki heter Yamato Takeru. Han återfinns i den andra boken när människa står i begrepp att skiljas från gudarnas värld.


Bland kejsare Keikos många barn fanns bröderna Öusu och Ousu, varav den senare kom att heta Yamato Takeru . En dag skickade kejsaren Öusu att hämta två unga flickor som var berömda för sin skönhet. Men istället för att ta hand om dem gjorde dem till sina hustrur och skickade andra i deras ställe. När kejsaren fick höra om sonens svek befallde han Ousu att övertala brodern att komma på middag hos fadern. Det gick fem dagar innan Ousu syntes till. När kejsaren frågade Ousu varför brodern inte kommit förklarade Ousu ”Jag tog honom till fånga, grep honom och krossade honom, slet loss hans lemmar svepte dem i en halmmatta och kastade bort dem” Utdrag ur: Kojiki

Stilen i Kojiki är genomgående ”realistisk” och väldigt ofta grym och blodig. Våldet är närvarande i alla äventyr Yamato är med i när han skickas av sin far kejsaren för att trycka ner verkliga politiska fiender eller ”oregerliga” gudar.

Bushido

Bushi=Krigare, do=väg
Bushido är det japanska ordet för Krigarens väg, den är ett ideal för hur e samuraj ska vara och bete sig. Själva bushido blev ner skriven på 1800-talet när samurajer på allvar började arbeta med mer än att kriga.

Kamikaze

Kami=Gudomlig, Kaze=vind
År 1281 anföll mongolerna Japan med 140 000 man.
Men Kublai Khan råkade då ut för en tyfon och endast ett fåtal soldater kunde då landstiga i japan, Och detta gav senare upphov till Kamikaze: att en högre makt skyddade japan, i detta fall utav tyfonen och därför heter det just ”Helig vind” för att denna tyfon skyddade japan för Kublai Khans trupper. Men under andra världskriget fick ordet ”Kamikaze” en ny betydelse genom att japanska piloter körde ner flygplan fullastade med sprängmedel för att spränga fartyg. Med andra ord så betyder ordet ”Kamikaze” Självmord för oss västerlänningar.

Gudar i Japan

Ameterasu Oomikami: Sol gudinnan som man förr trodde Kejsaren härstammade ifrån.

Tsuki-Yomi: Mångudinnan.

Susanowo: Stormguden.

Izanami och Izanagi

”I början var himmel och jord inte helt skilda åt. Sedan steg ett vasstrå upp ur kaos, och det var den evige härskaren Kunito Kotachi. Sedan kom den kvinnlige guden ”Izanami” och den manlige ”Izanagi”. De stod på himlens flytande bro och rörde i havet med ett juvelbesatt spjut tills det ystade sig och skapade så den första ön, Onokoro. De byggde ett på ön med en stenpelare på mitten som är världens ryggrad. Izanami gick åt det ena hållet runt pelaren och Izanagi åt det andra. När de möttes gifte de sig. Deras första barn fick heta Hiruko men han växte inte, så att när han var tre år satte de honom i en vass båt och lät honom driva iväg; han blev Ebisu fiskarnas gud. Sedan födde Izanami Japans åtta öar. Och till sist började Izanami föda gudarna som skulle styra världen-havsgudar och land gudar, vindgudar och regngudar. Men när hon skulle föda eldens gud brände hon sig så svårt att hon dog. Izanagi blev ursinnig på eldens gud och högg honom i tre bitar. Sedan gav han sig iväg för att leta efter Izanami. Han gick till mörkrets land. Han ropade på henne ”Kom tillbaka min älskade”! ”Landet vi håller på att skapa är inte färdigt än.” Hon kom till honom och sa:” Du kommer försent. Jag har redan ätit av detta lands föda. Men jag ska fråga underjordens gudar om jag får lov att återvända.” ”Fast försök inte att se på mig.”

Men Izanagi blev trött på att vänta, så han bröt av en tand på kammen som han bar i håret och använde den som fackla och följde efter henne. När han hittade henne såg han att hon redan höll på att ruttna och att maskar krälade på hennes kropp, hon var i färd med att föda de åtta åskgudarna. Äcklad tog Izanagi ett steg bakåt. ”Skäms på dig!” Ropade Izanami och befallde underjordens andar att dräpa honom. Andarna förföljde Izanagi, men han lyckades undkomma. Han kastade ifrån sig sin huvudbonad och den förvandlades till druvor. Andarna stannade för att äta upp dem. Sedan kastade ha ifrån sig sin kam och den förvandlades till bambuskott. Andarna stannade återigen för att äta. När Izanagi hade kommit fram till passet mellan de Dödas land och de levande, hade Izanami själv nästan hunnit ifatt honom. Men Izanagi blockerade snabbt passet med en väldig sten och satte så ett värn mellan liv och död. På andra sidan stenen skrek Izanami: ”Varje dag ska jag döda tusen människor och för dem till detta land!”
Izanagi svarade: ”Varje dag ska jag göra så att ettusenfemhundra barn föds!”. Sedan lät Izanagi Izanami var kvar och regera i Mörkrets land, medan han själv återvände till de levandes land. Izanagi kom till en lund med apelsinträd. Där badade han i en klar bäck och nä han tvättade bort underjordens smuts från ansiktet, föddes fler gudar.
Han torkade vänstra ögat och skapade Ameterasu, solgudinnan.
Han torkade högra ögat och skapade Tsuki-yomi, mångudinnan.
Han torkade näsan och skapade Susanowo, stormguden.

”Shintos skapelsemyt återberättad av: Neil Phillip”


Buddhism

Buddhismen kom till Japan från Kina ca: 500 år e.Kr. och ungefär mer än halva japans befolkning är Buddhister. Under tiden har den förändrats på många sätt under inflytande av Shinto. Många av gudarna i shinto togs upp som Bodhisattvas, som uppenbarelsen av Buddha. Då kunde Japanska Buddhister dyrka de gamla gudarna.

Många Japaner erkänner att de är både Buddhister och Shintoister. Det finns en väldigt stor valfrihet bland ritualer t.ex. Man kan gifta sig enligt en Shintoistisk ritual men begrava sina anhöriga enlig Buddhistisk ritual.

Likheter och skillnader mellan Shinto och Buddhismen
• De har en del gemensamma gudar i Japan.

• Japanska Buddhister dyrkar några av de gamla gudarna.

• I Shinto kan man dyrka sina gudar både utomhus och inomhus, det kan man inte göra i Buddhismen.

Sammanfattning
• Shinto är Japans egna religion.

• Shintoismen är över 2000 år gammal.

• Shintoismen grundades med hjälp från Buddhismen.

• I Shinto är människa och natur samma sak.

• Man har inga speciella gudabilder men istället för gudabilder har man föremål som ska symbolisera guden.

• Man kan dyrka gudarna både ute och inne.

• Vissa naturformer anses var a helig bland annat berget Fuji.

• Shinto är gammal och fattig på nerskrivna dokument.

• Innan man går in i ett shintotempel måste man klappa med händerna för att åkalla gudens/gudarnas uppmärksamhet.

• Harakiri är en rituell form utav ett självmord som egentligen heter Seppuku.

• Kojiki är som Shintos heliga skrift.

• Shintos myter är ofta blodiga och överdrivet våldsamma.

• Det finns i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Shinto

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-05-11

    mycke bra arbete /

  • Inactive member 2005-12-05

    hej, tänkte bara säga ett det

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-03]   Shinto
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1769 [2020-07-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×