Den industriella revolutionen

61 röster
88479 visningar
uppladdat: 2003-03-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Med begreppet den industriella revolutionen menas den tid runt 1700-talet när nya uppfinningar kom till som utförde samma arbete som människor eller dragdjur gjort tidigare, men mer effektivt .

Bakgrund
Den gamla sortens jordbruk gick ut på att bönderna odlade i långa tegar, jorden var rättvist uppdelad så att alla fick en liten bit av varje sort.
En tredjedel av en bondes jord fick ligga i träda, och boskapen fick beta på ängar.
Efter den agara revolutionen slogs de små tegarna ihop till större åkerlappar, bönderna kunde plöja och så större sammanhängande områden.
Man började använda sig av växelbruk, då sår man vete och korn vartannat år och vallväxter vartannat år. Då blev skördarna större eftersom vallväxterna tillförde näring till jorden som man nästa år sådde säd på.
Harvar och såmaskiner förbättrade ytterligare för bönderna, det behövdes mindre arbetskraft och folk tvingades in till städerna för att söka arbete.
Bönderna fick ett överskott av spannmål som kunde säljas till folk som inte livnärde sig på jordbruk.


Den industriella revolutionen började i Storbritannien. Där fanns kapital, naturresurser, arbetskraft, teknik, det man behövde för att genomföra revolutionen.
Näringslivet var inte heller skråstyrt, vem som helst kunde starta ett företag, tillskillnad från det övriga Europa där man måste vara medlem i ett skrå för att få tillverka och sälja saker.

Storbritannien hade :

 Kapital.
Storbritannien var ett av världens rikaste länder genom sin sjöhandel. Det fanns
många rika män som ville investera i nya företag.

 Naturresurser
Storbritannien hade både skog, järn och stenkol. I övriga Europa fanns naturtillgångarna inte på samma ställen, avstånden emellan gjorde det svårt att bygga upp industrier. När man i Storbritannien kom på hur man eldar med lättillgänglig stenkol blev industrierna ännu mer lönsamma.

 Arbetskraft
Den agara revolutionen tvingade in arbetslösa människor till städerna och fabrikerna.

 Teknik
Uppfinningarna gjorde så att tillverkningen blev mycket effektiv. Varor kunde massproduceras.
Uppfinningar

Tidigare hade tillverkningen sköts av specialiserade hantverkare. I och med den industriella revolutionen ökande efterfrågan på bl.a. garn. Då utbildade sig flera till tex. spinnerskor.
Sedan utvecklades mer teknik och hantverkarnas uppgifter tog över av maskiner. Den viktigaste uppfinningen var ångmaskinen, uppfunnen av Thomas Newcomen (1712), vidareutvecklad av James Watt (1765). Ångmaskinen användes främst till att driva andra maskiner i fabriker, på samma sätt som människor eller hästar gjort men mycket säkrare och effektivare.
Ångmaskinen också som transportmedel i ångbåtar och ånglok.
En annan viktig uppfinning var Den flygande skytteln. Det var en mekanisk skyttel som drogs genom varpen på vävstolen, tyget vävdes mycket snabbare och bredden på tyget kunde varieras. En arbetare var fortfarande tvungen att sköta vävstolen, men i slutet av 1700-talet uppfanns en helmekanisk vävstol som vävde alldeles själv.
När produktionen på tyg ökade, behövdes mera garn.
James Hargreave uppfann 1767 en spinnrock som kunde spinna flera trådar åt gången: Spinning Jenny.
1830 var ungefär 70% av exporten från England textilvaror.


Samhället

Innan den industriella revolutionen hade kyrkan haft hand om utbildningen, man lärde sig mest religösa ämnen.
Efter industrialiseringen blev utbildningen viktigare, de flesta barn fick lära sig läsa och skriva. Det var främst för att de blivande fabriksarbetarna skulle kunna sköta maskinerna.

Det blev också stora förändringar i samhällsorganisationen, de olika stånden byttes ut mot olika samhällsklasser.
Indelningen ”Adel, präster, borgare, bönder” byttes ut mot en över- en medel- och en underklass.
Överklassen var adelsmän och kapitalister (bl.a. fabriksägare, godsägare och brukspatroner).
Medelklassen bestod av läkare, lärare, journalister och rika bönder.
Till underklassen räknades fattiga och arbetare. De ägde ingenting mer än sin arbetskraft. Underklassen var den allra största samhällsklassen, och bestod av de jordlösa lantbrukarna som tvingats in i städerna.

Efter den industriella revolutionen i Storbritannien spred sig industrialiseringen till andra länder. Belgien och Tyskland var de första länderna på kontinenten som industrial...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den industriella revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2010-02-21

  skit bra(y)

 • Inactive member 2011-10-11

  jätte braa !! :D

 • Inactive member 2011-11-23

  mycket bra

 • Inactive member 2013-03-13

  hej! Detta var verkligen bra! jätte bra enkel viktig info. tack för hjälpen!!

 • Inactive member 2013-03-21

  Verkligen till stor hjälp :) tusen tack :D

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-02]   Den industriella revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1767 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×