Benito Mussolini

25 röster
39345 visningar
uppladdat: 2003-03-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förord

Vi arbetar med andra världskriget i SO och jag blev tilldelad att jobba om fascismen i Italien. Jag har sökt mycket på Internet och fakta om ämnet var lätt att hitta. Dock stämde inte källorna med varandra. Det som finns i detta arbete är vad jag har tolkat ut ur de källor som hade mest gemensamt. Men det var svårt att begränsa sig i texten eftersom källorna var mycket omfattande och jag ville skapa ett innehållsrikt och intressant arbete.

Inledning

När jag tänker på andra världskriget tänker jag på nazismen och judeutrotningen. Därför var det intressant att läsa om Mussolini. Hans och Hitlers tankesätt har stora likheter. Mussolini har också haft en folkutrotning. Han dödade många tusentals Afrikaner, för att bereda plats för sitt italienska folk. Han trakasserade och dödade många oliktänkare i Italien. Som kuriosa har jag har lyckats fått en intervju med min granne som har varit bekant till Mussolinis dotter, Edda. Jag hoppas att detta har gett mitt arbete en annan dimension än den fakta jag lyckades hitta på Internet.

Frågeställning

Jag har några frågor som jag besvarar i texten och sedan resonerar om i slutsatsen.


· Vad betyder fascism?
· Varför blev Mussolinis parti så populärt?
· Vem var Benito Mussolini och hur är hans historia?
· Vad gick Mussolinis kolonialpolitik ut på?


Undersökning

Vad är fascism?

Fascism betyder antidemokratisk politisk rörelse och har sitt ursprung i Italien. Borgarklassen kan använda sig av fascismen som en sista lösning. De kan även vara på grund av att de håller på att förlora makten eller har ekonomiska uppror och kriser. Fascismen har hämtat mycket från nazismen och tvärtom. Båda förföljer och dödar människor de har förakt mot för att ta ett exempel. Fascism är mer inriktad på erövringar än vad nazism är men fascism är om möjligt mer våldsbenägna än nazism.


Varför blev Mussolinis fascistparti så populärt?

Den nationella stoltheten var kränkt i Italien. Under första världskriget dog över 460 000 italienska soldater och landet var nere i en stor kris. De hade endast vunnit ett slag vid Vittorio Veneto, i oktober år 1918. I alla andra krigsslag hade de kapitulerat. Både Storbritannien och Frankrike hade lovat Italien delar av deras mark och de skulle delas ut efter kriget. Men då kriget var över fick Italien ingen markbit som utlovats. I Italien kände sig regeringen och folket ignorerade och svikna. Den italienska regeringen var mycket svag efter första världskriget och kunde inte besluta mycket. Arbetslösheten steg och med den också stödet för kommunismen. Misstron började sprida sig över Italien och i samband med detta bildade Mussolini fascistpartiet. Mussolini som var en kraftfull och pompös man hade under lång tid spridit sin propaganda och löften om ett bättre Italien via sina tidskrifter bl.a. tidningarna Avanti och senare ”Il Popolo d ´ Italia”. Mussolini beskrev sig själv som en stark man och ledare. Han skulle dra upp Italien ur dess kris och återskapa det romerska riket som en gång funnits. Mussolini fascistförening samarbetade med maffiagäng och de bildade tillsammans beväpnade fascistiska aktionsgrupper.(Svartskjortorna) Aktionsgruppernas arbete var att kämpa och strida mot den snabbt växande starka kommunismen som fanns i Italien på 20-talet. Med råa metoder trakasserade de socialister, kommunister och liberaler. En annan uppgift för Svartskjortorna var att motarbeta strejker som skapade osäkerhet. I vissa städer var fascismen den enda polisstyrkan som fanns. Folket i Italien blev alltmer desperata, fattigdom och arbetslösheten ökade och de vände sig till Mussolini för att han skulle lösa deras och landets problem. I oktober 1922 hotade Mussolini med att marschera in i Rom om han inte utsågs till premiärminister. Italiens kung, Victor Emanuel den tredje, som gav Mussolini fullt stöd, lyssnade inte på vad regeringen hade att säga om saken och utnämnde själv Mussolini till premiärministern av Italien. Deras samarbete pågick under ett år, men det var Mussolini själv som styrde landet. Efter ett år utsåg Mussolini sig själv till Italiens enväldige president.
Mussolini som var fasciströrelsen grundare och ledare blev italienska, Il Duce, (Ledaren), regeringschef och diktator 1922-1943.


Vem var Benito Mussolini och hur är hans historia?

År 1883 föddes en italiensk pojke i en liten by vid namn Dovio i Provinsen Forlí. Benito Mussolini döptes efter Benito Juarez, en mexikansk revolutionsledare. Hans mamma var en religiös lärarinna och hans pappa, Alessandro, en politisk journalist som även arbetade som smed. Det var från hans fars sida som han ärvde sitt speciella intresse för politik. Pappan hade ett förakt mot demokrati djupt inom sig. Pappan var anhängare till den ryske revolutionären Michail Bakunin och präglade starkt Benito i unga år. Benito var även influerad av filosofen Nietzches övermänniskoideal och syndikalisten Soreles våldförhärligande och betoning av den ”heroiska mytens” betydelse. I skolan gjorde sig Benito omöjlig och såg till att han blev relegerad från en internatskola genom att vara aggressiv, hota kamrater och till slut skära en elev med kniv. Under sina sista skolår i folkskolan började Benito ägna sig åt politik ”på allvar” och publicerade sin tankar i olika tidningar.
För att undvika värnplikten, reste han runt om i Europa, bl.a Schweiz, Frankrike och Österrike. Även i dessa länder propagerade han för sina socialistiska tankar och blev utvisad ur Österrike. Då återvände han till Italien och sin hemstad. Hans far hade startat en krog där mångas socialistiska revolutionärer hängde. Benito blev populär bland socialister och han blev redaktör för den lilla tidningen ”Klasskampen”. Där publicerade han tankar mot det borgeliga samhället och demokratin. Benito trodde bara på diktatur. 1912 gjorde han sitt första politiska ingrepp då han blev utnämnd till chefredaktör på den socialistiska tidningen Avanti, ( Framåt). Vid denna tidpunkt var hans mål att åstadkomma en revolutionär socialism. Han ville förändra samhället med ett reformprogram som skulle förbättra situationen för bl.a. fattiga, skola och jordbruket i Italien. Benito var dock ombytligt i sina politiska uttalanden. Han uteslöts ur det socialistiska partiet och avsattes av tidningen efter en artikel, som han skrev 1914, där han krävde att Italien skulle gå med i kriget mot Tyskland och Österrike-Ungern. Detta efter att han två månader tidigare skrivit att han inte ville att Italien skulle ha något alls med kriget att göra..Inte långt efter detta startade han tidningen Popolo d ´ Italia,
( Folket av Italien.) Tidningen blev Benitos nya språkrör..
Vid första världskriget 1914, var Mussolini frivillig. Han ansåg att Italien skulle ställa upp på Tysklands sida. Han var en tapper, modig och duktig soldat, men 1917 skadades han svårt av en handgranat. Han blev då förklarad som krigsodugling och fick åka hem.

Väl hemma tog han jobbet inom sociallistiska partiet väldigt seriöst. 1919 startade han det italienska fascistpartiet. Partiet återknöt till gamla romerska symboler. Dess ideologi var mycket enkel.

Man ville ha ett starkt Italien under en stark ledare och demokratin fördömdes.

Mussolini trodde att med en stark ledare skulle landet bli stort och mäktigt. Han skulle bli Italiens Il Duce, ledare. Militären blev mer och mer inblandad i fascismen och detta resulterade att det blev en halvmilitär organisation. Militären användes för att skrämma och hota politiska motståndare. Italien befann sig i en depression. Missnöjet var stort, arbetslösheten hög och landet befann sig i en kris.
År 1921 var det fascistiska partiet inte populärt, följden blev bara några få platser i det italienska parlamentet. Året efter vände motgångarna och de blev mycket populära. Mussolini hade växt sig stor och hans propaganda hade gett honom många anhängare. Dryga 20 000 människor deltog i en väpnad marsch, ledd av Mussolini, mot Rom.
Vid den tidpunkten vek sig de andra partierna för fascisterna och stod undan. Fascisterna med sina Svartskjortor hade bl.a. gjort beväpnade attentat mot fackföreningar och tidningar. De visste vad de hade gjort mot andra som var deras motståndare. Nu fick fascisterna fria händer att styra landet Fascisterna gick i början in ett förbund med liberalerna. Efter ett tag fick liberalerna inget att säga till om och deras pakt upplöstes. 1922 var Mussolini den enväldige diktatorn över Rom. och Italiens” Il Duce” var nu regeringschef och diktator. Alla som hade någon annan åsikt eller var det minsta motstridiga mördades eller fängslades. Alla partier som inte höll med fascisterna blev förbjudna.
Mussolini satte upp ett program, som gick ut på att göra Italien till ett starkt land, ekonomiskt och politiskt sett. Mussolini, var nämnts tidigare i texten, influerad av förespråkare för heroiska myter, våldhärskare och övermänsklighet. Hans tanke gick ut på att Italien skulle återuppstå som stormakt. Medelhavet skulle åter bli ett romerskt innehav, ”mare nostrum” (Vårt hav). en tanke som sedan ledde till expansion i Afrika.

Han startade med (Abessienkriget 1936-1936) nuvarande Etiopien Vid erövringen användes den internationellt förbjudna senapsgasen. Mussolini fortsatte sedan med ockupation av Albanien 1939. Han tvingade även dåvarande Jugoslavien att ge efter mycket på sina marklinjer.

I andra världskriget valde de först att gå med på Frankrikes sida. Men 1940 då allt verkade klart för Tyskarnas del gick de med på tyskarnas sida efter att ha blivit lovade stora landområden. Den här tiden var höjden i Italiens nutidshistoria. 1936 knöts en allians (axeln Rom-Berlin). Mussolini var då den starkare. Under andra världskriget, med italienska nederlag i Afrika och Grekland blev Italien dock beroende av Tyskland.
1941 intog England Sicilien och Mussolini karriär var på väg ned igen.
I juli samma år tvingades han att avgå från fascistpartiet. Han arresterades av regeringen och flyttades runt från fängelse till fängelse. Han blev snart fritagen av tyskar. Han fördes till Norra Italien där han styrde ett område, som tyskarna hade ockuperat. Detta område krympte ständigt. Detta utspelar sig fram till och med april 1945. Då var han tvungen att fly eftersom han var ett mycket eftertraktat byte av motståndare. Ett privat ressällskap försökte föra honom, utklädd till militär, över gränsen till Schweiz. I Dongo vid Comosjön var det en gränskontroll och man kände genast igen honom.
Den 29 april 1945 skjöts Benito Mussolini tillsammans med sin älskarinna Clara Petacci av partisaner. Länge hade han haft ett folkligt stöd genom en lyckosam ekonomisk politik och social reformer. Svartskjortorna som var fascistrnas ”torpeder” hade dock skapat stor bitterhet i arbetarleden. Med fiaskot i krigets och beroendet av Hitler tappade Mussolini greppet. Den opportunistiske och pompöse ledaren blev skjuten. Därefter hängdes han upp naken i ett tak för att vanliga människor skulle kunna se och stympa honom. Flera kvinnor kissade i hans ansikte. Andra satte flera skott i huvudet på honom, en för varje son som de hade förlorat i kriget som han drog in Italien i.


Vad gick Mussolinis kolonialpolitik ut på?

Både Tyskland och Italien ville ha ett större territorium och Italiens fascister krävde att Medelhavet skulle bli ”mare nostrum” (Vårt hav). Italiens territorium och skulle åter bli ett romerskt innehav.
Fascisterna tyckte att Italien hade behov av ett nytt afrikanskt land. De ansåg att Italien inte skulle kunna föda sin växande befolkning. När folket drabbades av en depression tog Mussolini till ett gammalt knep. Han startade ett krig, 1935. Målet för anfallet var Etiopien. Mussolini lovade att dela ut jord i det nya landet till de italienare som var fattiga och arbetslösa. Han lovade även billiga råvaror åt industrin. Man använde nu den internationellt förbjudna senapsgasen för att nå sina erövringar. Alla världens demokrater protesterade, men de gjorde inte mer. Ingen ville ha mer krig nu. Efter segern följde nu en folkutrotning av de afrikanska folken, för att de italienska bönderna skulle få plats i deras nya land. När det kom till kritan flyttade bara ett tusental italienska farmare och råvarorna blev heller ingen succé. I fascisternas propaganda användes journalfilmer från kriget, men då hade alla dramatiska och brutala scener tagits bort.
Enligt den fascistiska propagandan låg Italerns framtid på andra sidan Mare Nostro, i nya och främmande marker. Utvandringen till italienska kolonier var nödvändiga för att få ordning med befolkningsöverskottet.


Sammanfattning

Benito Mussolini som föddes 1883 var influerad av sin far som var antidemokrat. Benito trodde på ett heroiskt ledarskap, en diktatur. Tidigt anslöt han sig till den socialistiska rörelsen i Italien. Han blev redaktör för socialistpartiets tidning Avanti och kunde därmed sprida sina politiska tankar och åsikter om att Italien skulle bli en stormakt. Benito var ombytligt i sina politiska uttalanden och han uteslöts från socialistiska partiet och fick sparken från tidningen när han i en artikel krävde att Italien skulle gå med i kriget mot Tyskland och Österrike-Ungern.
1919 bildade han fascistiska föreningen och kamgrupper (Svartskjortorna), uniformerade gäng som med råa metoder trakasserade och dödade oliktänkande. Tidens sociala oro med strejkrörelser och sårad nationell stolthet efter första världskriget gjorde att Mussolini fick stort stöd av folket. Italiens kung gjorde Mussolini till regeringschef 1922.
Stegvis hårdnade fascism grepp och Mussolinis diktatur blev etablerad. Mussolini ville utöka Italiens territorium som skulle åter bli ett romerskt innehav. Mussolini utnyttjade landets depression och folkets missnöje. Han startade ett krig 1935 och erövrade delar av Afrika. Mussolinis lovade att dela ut jord i det nya landet till de italienare som var fattiga och arbetslösa. Han lovade även billiga råvaror åt industrin. Han skulle få Italien att blomstra.

Under andra världskriget valde de först att gå med på Frankrikes sida. Men då allt verkade klart för Tyskarnas del gick de med på deras sida efter att ha blivit lovade stora landområden. Den här tiden var höjden i Italiens nutidshistoria.
1936 knöts en allians (axeln Rom-Berlin) då var Mussolini den starkare. Under andra världskriget, med italienska nederlag i Afrika och Grekland blev Italien dock beroende av Tyskland.
Länge hade han haft ett folkligt stöd genom en lyckosam ekonomisk politik och sociala reformer. Svartskjortorna som var fascistrnas ”torpeder” hade dock skapat stor bitterhet i arbetarleden. Med fiaskot i kriget och beroendet av Hitler tappade Mussolini greppet.
1941 år tvingades han att avgå från fascistpartiet. Den 29 april 1945 sköts den pompöse och opportunistiske Benito Mussolini under flykt från italienska regeringen tillsammans med sin älskarinna Clara Petacci av partisaner. Han hade framkallats ett stort hat hos folket och hans döda kropp sattes till allmän åskådan och skändning.


Intervju med Ingrid Gustafson, granne till mig

Hur kände du Edda Mussolini

Ingrid kände familjen och främst då Eddas son Fabrizio Ciano, utifrån att Ingrids dåvarande man tillhörde Italienska adeln och societeten. Societeten träffades på cocktailpartyn och middagar. Edda var en tillbakadragen kvinna som fått sin man, Galeazzo, skjuten av sin far. Edda träffade Galeazzo redan vi 16 år och gifte sig med honom när hon var 20 år. Galeazzo var fascist och nära Mussolini. Mussolini korade sin svåger till utrikesminister. Men efter att
Galeazzo visade sitt motstånd till Mussolinis krigspolitik lät Mussolini avrätta honom.
Men på partyna dryftades aldrig detta inte ens 15 år efteråt då Ingrid gick på dessa.

Hur såg Edda ut

Ingrid träffade Edda då Edda var i 40 års åldern. Ingrid var då ca 25 år och umgicks som sagt främst med Fabrizio. Edda vart kort, hade cendré färgat hår. Hon gav ett anspråkslöst intryck men var elegant klädd. Som liten var Edda ganska ful, kort och mager. Men hon blev en elegant dam med italienskt stolthet.

Vad arbetade Edda med

Under andra världskriget arbetade Edda inom Röda korset. Efter kriget levde Edda fattigt.
I samband med att hennes far avsattes som diktator och avrättades togs all rikedom från familjen. Men Edda fick tillbaka vissa familjeklenoder. Edda var hemma och uppfostrade sina barn.

Fick Edda barn

Ja, hon fick två söner och en dotter. Yngsta sonen, Maritzo dog i unga år. Äldsta sonen Fabrizio levde som sagt ett adelsliv, dock inte politiskt aktiv. Dottern heter Raimonda.

Vem var Eddas mor

Edda är uppväxt med Rachel och Benito. Man tror att Benito och Rachel var styvsyskon. Ryktena säger att de hade samma pappa, dvs Alessandro Mussolini från provinsen Forli men inte samma mamma.

Vet du något om Eddas uppväxt

Under Eddas uppväxt levde familjen i fattigdom. Hon fick en disciplinerad uppfostran något som hon även gav sina egna barn. Då Edda var liten var hon som en pojkflicka. Hon drogs sig inte för att slåss.


Slutord

Jag tycker jag har fått svar på mina frågor. Med facit i handen måste man ställa sig frågan hur en hel befolkning kunde gå med på att låta en sådan man som Benito Mussolini regera sitt land. Den frågan gäller ju även hur Tyskland kunde låta sig regeras av Hitler. Men man måste ha förstått vilken ekonomisk depression och kris Italien var i efter första världskriget och det stod en man som Mussolini kraftfull, jovialisk och god talare med många löften till om en bättre Italien.
Mussolini blev uppfostrad i revolutionär anda. Hans far som var antidemokrat präglade honom mycket och han tog själv intryck av förespråkare för härskare och envälde med våldsinslag dvs en fascist. Med denna energi i kroppen gick han ut med att förbättra Italienarnas situation. Genom sociala och ekonomiska reformer förbättrades situationen. Men jag undrar om Italienarna förstod vilket maktlystet vilddjur de hade släppt fram. Mussolinis makt vidmakthölls av ett järngrepp av fascistiska Svartskjortorna som slog ned oliktänkande och koncentrerade hans propaganda till att bli det dominerade. Folket var utslagna och ville ha ett framtidshopp. Det är svårt för oss att till sig hur det var eftersom vi lever i demokratisk välfärds Sverige som upprörs av om någon politiker har feldeklarerat eller köpt en Toblerone för statens pengar. Jag säger för den skull inte att det är okey att vissa politiker göra det men menar att det inte går att förstå italienarnas situation på 1920-talet riktigt. Hade Mussolini varit nöjd med att höja landets ekonomiska situation hade det varit bättre. Men eftersom han var härsklysten och vill erövra vilket en äkt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Benito Mussolini

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-03-21

    Ett bra arbete

  • Inactive member 2010-12-27

    Suveränt! 10/10!

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-02]   Benito Mussolini
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1766 [2020-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×