Ecstacy

4 röster
14581 visningar
uppladdat: 2003-03-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vad är en drog? 2

Ecstacy 2

Preparat och användning 3

Effekter 3-4

Sammanfattning av effekter 4

Ecstacy och lagen 5

Droger bland kändisar 6

Källförteckning 7

Vad är en drog?

En drog är ett ämne som man använder när man vill förändra sina upplevelser, känslor, beteende och prestationer. När drogen slutat verka så blir man beroende av mera. Till slut är man fast i sitt beroende. Då kan man inte tänkas leva utan droger.

Droger ger inte bara njutning utan också skador i kropp och själ. Många ämnen som fungerar som droger finns vanligast i vissa växter. Man kan också framställa droger på konstgjord väg. Exempel på lagliga droger är tobak och alkohol. Resten är förbjudna. Hasch, Amfetamin, Ecstacy, Kokain och Cannabis är exempel på dessa.

Abstinens kallas kroppens reaktion när man slutar upp med droger. Man kan då få ångest till livshotande tillstånd, kramper, smärtor, oroligheter m.m.

Ecstacy

Ecstacy är en av alla droger som förekommer i världen. MDMA är den kemiska beteckningen för Ecstacy. MDMA är en förkortning för metylendioximetamfetamin. MDA är en liknande drog som också kan ge rusupplevelser, som inte finns hos övriga droger.

Preparat och Användning

År 1914 uppfann en tysk apotekarfirma en ny drog. Den fick namnet Ecstacy. Den framställdes i syfte att minska matlusten redan 1912, men det marknadsfördes aldrig som läkemedel. I början fanns det ingen praktisk användning för det så efter ett tag föll det i glömska. År 1970 dök det upp i USA. Där använde man det som hjälpmedel inom psykoterapin. Bland ungdomar användes det också som en festdrog. År 1977 förbjöds Ecstacy i England. Det visade sig kunna ge svåra kroppsliga biverkningar, såsom rubbningar i hjärnrytmen, andningssvårigheter och krampanfall.

Ecstacy kan förekomma som ett vitt pulver i kapslar, men också som tabletter. Doserna kan variera mellan 50 och 160 mg. När man tagit över 200 mg kan man få svåra fosterskador. Dödlig dos ligger omkring 10 gånger över normal dos men dödsfall kan inträffa redan vid 1-2 tabletter. Forskningar i Sverige har kommit fram till att Ecstacy är en blandning av Amfetamin och olika Ecstacyvarianter.

Som ni ser kan Ecstacy förekomma i många olika former och färger.

Effekter

Effekten av en drog beror på hur mycket man tar av drogen och på vilket sätt. Effekten av Ecstacy kan vara ett milt behagligt rus till akuta förgiftningssymptomer. De första gångerna man tar Ecstacy kan beskrivas i tre olika faser. Först kommer en kortvarig förvirringskänsla, sedan följer en upplevelse av stickningar i kroppen samt muskelryckningar. Sedan kan man ha en känsla av allt välbefinnande, eufori. Den mest grundläggande upplevelsen vid Ecstacyintag anses att man får en positiv känsla till allt och alla. Man uppträder helt enkelt som förälskad. De negativa effekterna är både fysiska och psykiska slag. Drogen påverkar inte bara hjärnan utan även hjärtat och andra organ.

Hallucinogenaeffekter uppstår vid högre doser. Syn och hörselupplevelser förändras starkt. Man kan tycka att föremål rör sig framför en. Med efarenhet av djurförsök har man börjat misstänka att de svårare psykiska följderna av Ecstacymissbruk hänger samman med att preparatet åstadkommer störningar i hjärnans signalsubstanssystem.


Sammanfattning av effekter

Kroppsliga tecken
· Stora pupiller uppkommer med en långsam pupillreaktion
· Ökad puls
· Förhöjd kroppstemperatur
· Kräkningar
· Vid stora doser eller vid samtidig kroppsansträngning kan man få akuta förgiftningar med värmeslag
· Man kan även få akuta cirkulationskolaps och hjärtrytmer

Psykiska tecken
· Emotionell öppenhet med välvilja mot alla människor
· Sexuellt intresse
· Ångest och panikkänslor
· Förvirring med hallicinationer
· Psykos

Övrigt
Ecstasymissbrukare kan efter en tids drogintag bli utbrända, alltså få en spökliknande reaktion, bli sexuellt ointresserade och få bla. svåra depressioner.

Skador:
Ecstacy kan framställa personlighetsförändringar, utbrändhet, psykoser, depressioner och även hastiga dödsfall. Missbrukare kan även få hallucinationer där de bla. kanske trott att de kunnat flyga eller hoppat från höghus och dött.


Ecstacy och lagen

Ecstacy är narkotikaklassat. Det är olagligt att köpa, använda eller överhuvudtaget inneha narkotika. Det är också förbjudet att sälja, byta, låna ut eller ge bort narkotika. Man får inte odla eller framställa narkotika. Straffet för narkotikabrott dömer man hur allvarligt brottet är. Vid allvarliga brott döms man alltid till fängelse, oftast i maximalt tre år. Om det är väldigt grovt blir domen fängelse i lägst två år och högst tio år.


Droger bland kändisar

Om kändisar talar positivt om droger blir det skandal. Stjärnorna måste vara bra förebilder för sina idoler och för samhället. När popstjärnan Brian Harvey talade om ecstacy som något positivt i radio, reagerade många starkt. Han var en sångare i gruppen East 17 som då var ett av Englands bäst säljande band. Intervjun med Brian sändes i över 150 radiostationer. Intervjun spreds nästa dag vidare genom press och tv. Bara några dagar efter intervjun så sparkades han ut ur bandet och blev utskälld av sina föräldrar för att vara ett ecstacyoffer. Det hjälpte inte när han försökte förklara att han hade uttalat sig dumt. Han slutade upp med ecstacy för att en god vän hade varit nära att dö av drogen.

På sextiotalet blev rockmusikerna en slags frivilliga försökskaniner för droger. I början kunde inte omgivningen runt rockmusikerna märka några negativa konsekvenser. Beatles Sergerant Pepperalbum ansågs länge vara deras bästa album, fast den spelades in när det nästan var som värst med drogerna.

1970 kom dom första drogkatastroferna inom rockmusikens värld. Redan inom tre månader dog tre rockmusiker, främst i överdos.

Paul McCartney var en av många kändisar som tog droger runt 1970-talet. Den drog han tog var Heroin. Författaren till hans biografi anser att hans starka självkänsla gjorde så han slutade med heroinet. Eftersom Paul var omåttligt rik skilde han sig från de andra drogmissbrukarna. 2000-3000 kr om dagen till droger var inget problem för honom, han hade en obegränsad tillgång till droger. Ändå lyckades han sätta en gräns och han slapp då bli ännu en knarkande rockstjärna som gick under.

Idag är kunskapen om droger större än vad den var run...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ecstacy

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-08-30

    Hej,Jag använde E varje helg

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-02]   Ecstacy
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1764 [2019-01-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×