Offset - vad är det?

1 röster
12372 visningar
uppladdat: 2003-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad innebär den litografiska principen?
Man arbetar med tryckande ytor som attraherar fett (färg) och stöter bort vatten och icke tryckande ytor som attraherar och täcks av vatten som stöter bort den feta färgen.

Vad skiljer torroffset från våtoffset?
Torroffset = vattenfri offset. En variant på vanligt offsettryck där man istället för vatten använder sig av färgfrånstötande silikon till icke-tryckande ytor. Man använder en särskild silikonbelagd tryckplåt.
Våtoffset = Tryckformen sätter av ("offset") tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen på papperet. Vanligen avses litografiska principen.

Beskriv skillnaden mellan arkoffset och rulloffset.
Arkoffset = Offsettryckmetod där tryckpressen matas med pappersark.
Rulloffset = Tryckpressen matas med papper på rulle.

BEGREPP
Färghållning:
Punktförstoring: Ett mått på rasterpunktens storleksförändring från film till färdigt tryck. Mäts i %.
Densitet: Ett mått på tonomfånget i ett visst basmaterial, t ex på ett visst papper eller tonomfång i ett dia original.
Gråbalans: Beskriver det tillstånd när en viss blandning av kulörfärgerna, CMY, ger en neutralt grå ton.
Misspass: Tryckfenomen som innebär att delfärgerna inte trycks exakt på varandra.
Smetning: Arken smetar av färg på varandra. Tryckfenomen som uppstår när man har för mycket tryckfärg på tryckarket eller när tryckfärgen inte har hunnit torka.
Spegling: Tryckfenomen som beror på att färgverken inte klarar av att mata fram tillräckligt med färg till vissa områden på plåten. Visar sig som spår av objekt i tonplattor i tryckriktningen.

Screentryck

Vad innebär screentryck?
En tryckmetod som används för stora format, t ex reklamtavlor och hårda tryckbärare, t ex plåtskyltar. Tryckformen utgörs av en finmaskig väv som släpper igenom tryckfärg och som är uppspänd på en ram. De ytorna som inte ska tryckas täcks så att färg inte kan släppas igenom.

På vilket sätt skiljer sig screentryck från de andra tryckmetoderna?
Det trycks med hjälp av väv.

Lista för- och nackdelar med screentryck.
Fördelar: Man kan trycka stora format.
Lämpar sig för upplagor upp till några tusen.
Screentryck kännetecknas av stor briljans i färgerna och extrem hållbarhet.
Man kan trycka på i stort sett alla material, som glas, porslin, tyg och kartong.
Nackdelar: Endast 50-100 lpi


Djuptryck

Vad innebär djuptryck?
En direkt tryckmetod där de tryckande ytorna är uppbyggda av rasterkoppar som ligger nedsänkta i tryckcylindern av koppar och fylls med färg. Lämpar sig bäst för stora upplagor.

Vilken princip används?
Detta är en direkt tryckmetod, där plåten trycks direkt mot pappret.

Lista för- och nackdelar med djuptryck.
Fördelar: Tryckning av stora upplagor, kataloger, tidningar.
120 - 200 lpi
Snabb
Nackdelar: Dyr och komplicerad.
Omiljövänlig.
Man kan dessutom bara trycka en färg åt gången och varje nytt lager färg måste torka innan nästa kan läggas på. Därför krävs en färg som torkar snabbt, vilket innebär att den måste innehålla starka, hälsovådliga lösningsmedel.


Flexotryck

Hur fungerar det?
En elastisk kliché där de tryckande ytorna är upphöjda ungefär som hos en stämpel och som är gjord av gummi eller plastmaterial.

Vad skiljer färgen som används i flexotryck från andra tekniker?
Till tryckningen använder man en aniloxvals. Färgen är tunnflytande och ofta flyktig, och aniloxvalsen används för att förhindra att den torkar för snabbt.


Digitalt tryck/kopiering

Vad är digitalt tryck?
Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare.

Varför skall jag tycka digitalt?
Det ä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Offset - vad är det?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-07-29

    Till tryckningen använder man

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-26]   Offset - vad är det?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1753 [2020-09-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×