Tillverkningshemligheter och därmed jämförbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anställningsavtal

1160 visningar
uppladdat: 1999-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Konkurrensklausuler avser per definition skydda tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande. Företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande, kundkrets, nyckelpersoner och av arbetsgivaren bekostad utbildad personal är kategorier som arbetsgivaren kan avse i dylika klausuler. Uppsatsen syftar till att klargöra rättsläget för konkurrensklausuler i anställningsavtal och de tillämpningsproblem klausulerna kan ge upphov till. Vid bedömningen av en konkurrensbegränsande klausuls skälighet används kollektivavtalsöverenskommelsen mellan SAF, SIF, SALF och CF från 1969 samt AvtL 38 §§. Dessutom ämnas att försöka förklara orsaker till införandet av konkurrensbegränsande klausulerna i anställningsavtal och på ett övergripande sätt även visa utvecklingstendenserna på området. De berörda aspekterna är den individuella arbetsrätten, där intentionen är att stärka arbetstagarens ställning i förhållande till arbetsgivaren och att anpassa anställningsavtalet efter omständigheterna i det enskilda fallet, skyddsobjektet kunskapen, som är svårdefinierad, och kolliderande intressen; det övergripande samhälleliga intresset av effektiv konkurrens inom näringslivet, den enskildes intresse av ensamrätt såväl till produkt och produktionsmetod som skydd för det samlade branschkunnandet om bl a produktion, administration och affärsförbindelser samt slutligen arbetsgivarens intresse av kunskapens bevarande kontra arbetstagarens intresse av rörelsefrihet. Den slentrianmässiga användningen av konkurrensklausulerna och det faktum att de införs i anställningsavtal med allt lägre tjänstemän, är faktorer som påverkar skälighetsbedömningen. Dessutom utreds rättsförhållandet mellan konkurrensklausuler och lagen till skydd för för...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tillverkningshemligheter och därmed jämförbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anställningsavtal

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [1999-01-01]   Tillverkningshemligheter och därmed jämförbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anställningsavtal
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17493 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×