Solenergi & Olja

5 röster
19344 visningar
uppladdat: 2003-02-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Solenergi

Hur utvinns energin?

Solceller kan man använda till en gräsklippare som drivs av dessa, som automatiskt vänder sig när den kommer emot några hinder. Man kan också använda sig av en solfångare som omvandlar solstrålning till värme. Solstrålning kan man också använda till att värma upp bassäng. En billig solfångare är konstruerad som en välisolerad och inglasad låda som har en matt svart yta som botten. En sån yta tar emot solenergin bra och det omvandlas då till värme. Över den svarta botten så går det ett rörsystem som leder vatten och värmer upp det. Om man har en mindre anläggning leds vattnet vidare till en isolerad tank som bevarar värmen från dag till natt.
Om man har en större anläggning lagras vattnet i mycket större tankar eller i bergrum. Då kan man bevara värmen från sommar till vinter. Varmvattnet från solfångarna använd när man t.ex. duschar, diskar eller uppvärmning av en bostad. Just nu är de små anläggningarna mest lönsamma. Om man har en värmepump kan man flytta värmen från ett ställe som det redan är varmt på till ett kallare ställe. På sidan får du se hur en värmepump ser ut, där ser du också hur den fungerar.

Vilka anläggningar krävs?
Man kan använda sig av en solfångare, antingen den ”lådan” som jag beskrev ovan eller solfångare på taket (bilder på sidan ).Till värmepumpen ser du vad som behövs på sidan .

Fördelar:
*Man värnar om miljön.
*förnyelsebar
*miljövänligt
*solen är gratis
*både värme och el

Nackdelar:
*dumt när det är moln, natt, vinter
*dålig verkningsgrad (20%, 80% spill)
*svårt att förvara/ tar stor plats
*dyrt att producera


Olja


Hur utvinns energin?

Havsbottnar tar ofta emot döda växt- och djurväxter som ”regnar” ner mot djupet i vattnet. Av dessa rester härstammar de flesta från mikroskopiska planktonorganismer. Djur- och växtrester täcks efter hand av sand, lera och annat material som floder spolar ut i havet. Dessa växer snabbast nära kontinenterna. Efter miljoner år kan de ha blivit flera hundratalsmeter tjocka. Då utsätts de lagren som ligger längst ner ut för ett stort tryck. Det är då de väst- och djurresterna blir till olja och naturgas.

Sandpartiklar och lerpartiklar omvandlas till bergarter. Vissa bergarter som sandsten innehåller mikroskopiska hålrum. Det är i dessa hål oljan och gasen inte finns. Olja och gas befinner sig alltså inte i naturligt i stora grottliknande utrymmen som vissa tror. Hela tiden strävar oljan och gasen sig uppåt i de porösa bergarterna. Dessa fossila bränslen kan alltså bara hittas där de inte lyckats tränga sig ut. Lerskiffer gör så att de inte kan ta sig ut. På sidan kan du se en så kallad ”ficka” som har samlat gas och olja och i den ”fickan” finns det ett ogenomträngligt lager av lerskiffer. Under det lagret finns det vatten och där finns också oljan eftersom olja flyter på vatten(därför skadas fåglar och andra djur vid oljeutsläpp).Fickan med gasen och oljan har uppstått genom att det har varit spänningar i jordskorpan.

Några liknande rörelser i jordskorpan, har medfört förändringar av havsytans nivå, och under årmiljonernas lopp förvandlat havsbottnar till land. Därför kan man hitta olja på land. Om man öppnar en oljekälla är trycket från gasen och vattnet så stort att det kan driva upp olja. Om trycket sjunker så kan man sedan pumpa ner mer vatten i källan så kan man sedan fortsätta. Men man lyckas aldrig tömma oljekällan helt. Oljan som importeras till Sverige kommer från Norges oljefält i Atlanten. I Nordsjön hittar man rena gasfyndigheter utan att hitta någon olja.
Vi köper Dansk naturgas. Man transporterar gasen genom att ha långa rörledningar som förgrenar sig till ett nätverk i Sydvästra Sverige. Man använder den främst till uppvärmning av hus samt till processvärme i olika industrier.

Den olja som utvinns ur berggrunden kalls råolja( även kallad petroleum och bergolja). Naturgas och Råolja är blandningar av olika stora kolföreningar(molekyler som består av kol och väte).
Den molekyl som är minst(metan) har bara en enda kolatom och fyra väteatomer. De största kolföreningar som finns innehåller över 50 kolatomer sammankopplade i långa rader. Kolföreningar kokar vid olika temperaturer och vid olika storlekar. De med den högsta kokpunkten är de med flest kolatomer. Det utnyttjar man i ett oljeraffinaderi. Olika tycker av oljeprodukter renframställs där genom att destillera råolja. Under en destillation kokar man en blandning för att sedan kyla ner de ångor så att de kondenserar (från gas till vätska).

I oljeraffinaderiet får man ut flera olika produkter(fraktioner) med olika skilda kokpunkter samtidigt. Då talar vi om fraktionerad destillation. På sidan kan du se hur ett oljeraffinaderi fungerar. Först värms råoljan i e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Solenergi & Olja

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-06-05

  Bra arbete!

 • Inactive member 2006-11-09

  snälla lägg dit dina källor

 • Inactive member 2007-05-30

  Riktigt bra gjort!

 • Inactive member 2007-11-28

  Ja var e källorna?

 • Inactive member 2007-12-04

  Nu har jag inte läst detta arb

 • Inactive member 2014-05-20

  Bravo

 • Inactive member 2014-05-20

  Bravo

 • Inactive member 2014-05-20

  Bravo

 • Inactive member 2014-05-20

  Bravo

 • Adnan Jamil 2014-05-25

  bra text förutom att det inte finns någon KÄLLHÄNVISNING

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-20]   Solenergi & Olja
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1722 [2020-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×