Stlanalys av Hjalmar Söderbergs Syndens lön /Muntlig redovisning

3 röster
9506 visningar
uppladdat: 2003-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Jag har för avsikt att analysera ”Syndens Lön” av Hjalmar Söderberg som skrevs 1897. Novellen handlar om en ung man som låter en vän till honom, en farmaceut, använda en dikt han skrivit själv och som han anser vara dålig, till att skriva i en flickas, poesibok. Följden blir den att flickan förälskar sig i den hon tror har skrivit dikten, och den rätte författaren spelar med och låter henne tro det, för att sedan få samvetskval för att han har lurat henne. Den ene av männen, även kallad ”kandidaten” han som lånar ut dikten, ser tillbaka på historien och berättar den kronologiskt för läsaren. Novellen börjar med att introducera två av huvudkaraktärerna. ”Detta är historien om en ung flicka och en farmaceut med vit väst”

Tid
Att historien är en återblick antyds i början då det sägs till exempel ”sådan var hon, då jag kände henne”, och ”detta tilldrog sig på en söndag”. Den utspelar sig från morgon till natt vilket antyds från början ” Se saken förhöll sig på det sättet, att en söndagsmorgon knackade det på min dörr” och i slutet ”Skymningen tätnade och det blev natt” och årstiden är sommar.


Miljö
Miljön beskrivs av att berättarjaget, kandidaten lägger märke till den. En inledande beskrivning om var historien utspelar sig finns i början där det sägs att ”det tilldrog sig på ett ställe i landet, långt bort i världen”, och det ger uppfattningen om att det är ett litet ställe på landet som är avskärmat från den omgivande världen.
Även om inte miljöbeskrivningarna är särskilt utförliga, finns det ändå antydningar som gör att man får känslan av att denna historia utspelar sig i sin rätta miljö. Skymningen, att det är sommar osv. antyder att det är en bra grund för romantiska tilldragelser. Till exempel:
Vi drucko körsbärssaft på en veranda omslingrad av humlerankor”
”under tiden gick solen ned bakom kullarna och det blev skumt”
”medan skymningen föll på”.
Och särskilt det här med att skymning upprepas flera gånger visar att författaren verkligen vill klargöra för läsaren att det är en idealisk miljö för händelserna. Och detta får också följden att karaktärerna påverkas av den och blir mer romantiska.

Karaktärer:
Karaktärerna beskrivs genom att berättarjaget beskriver dem, men även delvis genom deras handlingar. Farmaceuten beskrivs genomgående som ”en helt vanlig farmaceut” och det är hans enda attribut. Han blir även lite förlöjligad av berättarjaget då till exempel det sägs, ”att ingen där i trakten förstod sig på att ha vit väst om söndagarna mer än farmaceuten”. Det kan tolkas som om att han inte kommer från orten utan är inflyttad från nåt mer civiliserat ställe och är lite högfärdig av sig. När han kommer för att be om en dikt så nedvärderar han sig genom att bocka flera gånger och är förlägen och ödmjuk. Kanske för att han tycker det är generande att be om hjälp från kandidaten som inte har tagit sin examen när han har gjort det. Kontrasterande till honom finns den flickan som heter Erika och som är ”ung och smärt”, ”doftar av barrskog och ljung” och har hud som är ”bränd av solen och en smula fräknig”. Detta gör det tydligt att berättarjaget anser flickan vara för god för farmaceuten. Trots detta är kandidaten lojal mot honom och ljuger för hans skull, kanske för att han känner sig tvingad då titlarna är bortlagda. Kanske är han besviken på flickan för att hon fallit för en så medvetet dålig dikt och han kanske önskar att han satt sitt eget namn under dikten. Men till allt det här finns det bara antydningar eftersom berättarjaget är hemlighetsfullt och säger vad han känner, men inte varför. Något annat som kan nämnas om kandidaten är att det är tydligt att han är självkritisk och har höga krav på sig själv eftersom både farmaceuten och Erika uppskattar dikten medan diktförfattaren själv tycker den är usel.

Språk
Texten är inte svårläst med långa meningar, många bisatser och långsökta syftningar som man kanske kunde vänta sig. Trots uttryck som "i sitt hjärtas uppriktighet", "ett styng i mitt hjärta" och "ett vackert och älskligt barn" framstår texten inte som översvallande, utan snarare saklig och nästan torr. Detta förstärks av att berättarjaget genomgående kallas "kandidaten", och den andre unge mannen "farmaceuten". Många meningar inleds med "och" eller "men", vilket binder samma texten. Det bidrar också till den lite torra stilen, eftersom texten skulle kännas mer flödande om dessa satser ingick i meningen innan, och meningarna därigenom blev längre. Texten innehåller inga metaforer, och det närmaste man kommer en liknelse är "farmaceuten liknade denna afton en tupp", vilket syftar på att farmaceuten är stolt över att ha bidragit med en sådan enlig honom bra dikt i poesiboken. Däremot förekommer en hel del alliterationer och upprepningar, som till exempel att ordet vit används flitigt i samband med farmaceuten, kanske för att stärka berättarjagets förlöjligande av honom. Viktiga meningar förstärks genom att de står på en egen rad som till exempel ”Men jag gick ensam.” Detta bidrar till en stil som både är enkel och poetisk, och där antydningarna gör man får gissa s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stlanalys av Hjalmar Söderbergs Syndens lön /Muntlig redovisning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-09

    dålig

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-19]   Stlanalys av Hjalmar Söderbergs Syndens lön /Muntlig redovisning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1710 [2020-09-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×