Objektmodellering och säkerhet vid systemutveckling

1435 visningar
uppladdat: 1999-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vid konstruktionen av ett system som skall implementeras på ett företag krävs att hänsyn tas till ett antal olika faktorer. Det är av stor vikt att systemet blir lätt att vidareutveckla och att det följer företagets säkerhetsrutiner. Kravet på dokumentation är ofta omfattande. Vi har valt att studera modellering, brandväggar och lösenord för att kunna ta hänsyn till dessa då vi utvecklat ett WWW-anpassat kundsystem åt EHPT(tidigare Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications). Företaget konstruerar och säljer bland annat billing-system till teleoperatörer, det vill säga system som fakturerar telefonabbonenten. EHPT:s kunder upptäcker vid körning av sina system att de vill ha vissa förändringar i programmet. Då de meddelar detta till EHPT kallas deras önskemål Request For Change(RFC). Varje RFC är unik och information om den sparas i en MSAccess databas. Om kunden vill ha information om status på sin RFC måste hon idag ringa EHPT där den ansvarige går in i databasen. För att erbjuda kunderna ökad service vill man ge dem möjlighet att gå in via WWW och avläsa statusen. Vi fick i uppdrag av EHPT att konstruera detta system. För att motsvara de krav som ställs på systemets utvecklingsbarhet har vi valt att studera UML(Unified Modeling Language). Detta är en standard för objektorienterad utveckling antagen av OMG(Object Management Group). Det är ett mycket kompetent modelleringsspråk vilket är lämpligt att använda dels som kommunikationsplattform mellan användare och utvecklare samt som stöd för utvecklarna. Vår slutsats är att det är användbart men en aning komplicerat. Vi rekommenderar att vidare studier inom området görs som en jämförelse mellan UML och ett annat språk. Då brandväggar är ett hinder för vårt system har vi även fördjupat oss i dessa. Vårt system måste hämta data från en server innanför brandväggen och kopiera denna till en Web-server utanför brandväggen. Vi har gått igenom olika typer av brandväggsarkitekturer för att förbereda oss på de problem som kan uppstå vid implementeringen av vårt system. Vi har dock inte implementerat uppdateringen av information genom brandväggen utan endast lämnat ett förslag på hur detta kan lösas. För att skydda informationen från obehöriga användare har vi gått igenom olika säkerhetsrutiner, dels kryptering, dels lösenord. Kryptering av information har inte ansetts nödvändig då informatione...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Objektmodellering och säkerhet vid systemutveckling

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [1999-01-01]   Objektmodellering och säkerhet vid systemutveckling
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16922 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×