Barnets bästa i vårdnadstvister

1334 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mitt syfte med denna uppsats var att beskriva vad som menas med uttrycket "Barnets bästa" i föräldrabalken vid en skilsmässa och separation. Jag skrev enligt traditionell juridisk metod. Vid oenighet vid en skilsmässa eller separation erbjuds föräldrarna av kommunen att medverka i samarbetssamtal. Där kan de samtala om frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. Om samtalen lyckas kan föräldrarna skriva avtal om dessa frågor hos socialnämnden. Om avtalet uppfyller alla formkraven skall socialnämnden godkänna det om det är till barnets bästa. Om föräldrarna inte kommer överens under samtalen måste domstolen avgöra barnets framtid. Socialnämnden får bara skriva avtal om föräldrarna är överens. Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall avgöras till barnets bästa. Det finns ingen enhetlig definition som kan förklara uttrycket barnets bästa, utan dessa frågor skall individuellt avgöras. Ingen familjesituation är den andra lik. Men det finns vissa förhållanden som tillmäts större betydelse i bedömningen såsom föräldrarnas överenskommelser, föräldrarnas lämplighet. Barnets vilja tillmäts också viss betydelse, beroende på åldern och mognad. Barnets vilja tas med som en fristående omständighet som eventuellt kan påverka utgången. Ekonomisk och materiell standard tillmäts mindre betydelse. Det som är viktigt att poängtera är att allt skall avgöras till barnets bästa. Det är inte föräldrarna som vinner vårdnaden och umgänget -utan barnet som har rätt till sina föräldrar och ingen av föräldrarna är bättre lämpad till dessa frågor på grund av sitt kön. Barnets bästa tolkas numera som at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnets bästa i vårdnadstvister

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Barnets bästa i vårdnadstvister
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16906 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×