Placeringar på de nordiska börserna : Diversifieringsmöjligheter och investeringsbeteenden

1454 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sedan länge har fördelarna med att inkludera aktieposter i bolag från olika länder i aktieportföljer varit kända. Tekniken kallas diversifiering. Fördelarna kan kortfattat beskrivas som högre avkastning till samma risk eller lägre risk till samma avkastning. Detta beskrivs matematiskt inom mean-variance portfolio theory eller, på svenska, portföljteori. Vi tar i denna uppsats ansats i portföljteorin och genomför en kvantitativ undersökning för att ta reda på om dessa fördelar kan uppnås för en svensk aktiesparare med en portfölj där bolag från nordiska marknader ingår. Undersökningen genomfördes genom att insamla data från börs- och branschindex från ländernas börser för perioden 1996-2006 och analysera genomsnittlig risk, avkastning och korrelation på dessa. Vi kan visa att även om korrelationen ökat finns det idag goda möjligheter till diversifiering mellan de nordiska länderna, en svensk aktiesparare bör placera en betydande andel av sitt aktiekapital i danska, finska och norska bolag.Inom portföljteorin ses det som en självklarhet att samtliga investerare, och däribland aktiesparare, tar vara dessa på möjligheter och därmed alltid håller en portfölj med maximal avkastning till minimal risk. Antagandet är, milt uttryckt, inte självklart och detta undersöks också som en andra frågeställning. Efter att ha intervjuat två aktiemäklare, en privatekonomisk rådgivare och en framstående privatekonom, vilka dagligen jobbar med att rådgiva eller kommentera svenska aktiesparare, kan vi visa att portföljteorins antagande generellt inte stämmer bland svenska aktiesparare. Bland annat tas besluten hellre baserat på aktiespararens kunskaper om bolaget, vilket i stor utsträckning avgörs av bolagets utrymme i media. Att köpa aktier i utländska bolag hindras dessutom av att det är betydligt krångligare att genomföra dessa affärer. Sedan oktober i år (2006) finns det indikationer på att medias fokus förflyttas till att i större utsträckning täcka även nordiska bolag i och med att en gemensam nordisk lista i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Placeringar på de nordiska börserna : Diversifieringsmöjligheter och investeringsbeteenden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Placeringar på de nordiska börserna : Diversifieringsmöjligheter och investeringsbeteenden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16866 [2020-07-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×