Unveiling French Society - A qualitative study on young Muslim women's opinions and experiences regarding the law on religious symbols

1497 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den långa traditionen av sekularitet i Frankrike har ett stort inflytande i den publika sfären och har därmed blivit djupt rotad i den franska identiteten. Den sekulära ideologin har resulterat i en lag som förbjuder religiösa symboler i skolan. Sedan hösten 2004 får muslimska flickor inte längre bära slöja i skolan. Syftet med denna uppsats är att presentera unga muslimska kvinnors uppfattning och syn angående denna nya lag. Uppsatsen strävar efter att förstå hur lagen har påverkat dessa kvinnor. Arbetet betonar också unga muslimska kvinnors föreställning om slöjan såväl som deras erfarenheter av ett sekulärt samhälle. Essän är ett resultat av empiriskt arbete av kvalitativ karaktär byggd på ostrukterade intervjuer med sju muslimska kvinnor. Saids koncept orientalism och Foucaults teori om governmentality är centrala element i analysen. Analysen i sin helhet är baserad på olika begrepp. Arbetet konkluderar en ökning av muslimska kvinnors exkludering som en följd av lagen. Lagen har således fått effekter utanför skolans sfär. Muslimska kvinnor i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Unveiling French Society - A qualitative study on young Muslim women's opinions and experiences regarding the law on religious symbols

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Unveiling French Society - A qualitative study on young Muslim women's opinions and experiences regarding the law on religious symbols
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16799 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×