Arvsanlag och genmanipulation

2 röster
10489 visningar
uppladdat: 2000-08-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Miljön:

Det är inte organismens egenskaper som överförs på avkomman, utan de arvsanlag som ligger till grund för egenskaperna. Arvsanlaget bestämmer utvecklingsmöjligheterna, men det är i samverkan mellan arvsanlagen och miljön som egenskaperna förverkligas.

Varje individ bland växterna, djuren eller människorna är ett resultat av ett samspel mellan arv och miljö.
t.ex. enäggstvillingar har precis samma arvsuppsättning, eftersom de uppstått genom utdelning av en och samma befruktade äggcell, men om de växer upp i mycket olika miljöer kan de bli ganska olika.
En individ blir påverkad av miljön från dess födelse till dess död.

Jag ska nu beskriva en människas livsuppväxt och dess påverkan av miljön:

Redan vid graviditeten kan barnet påverkas av föräldrarna genom att de kanske röker eller håller på med något annat missbruk.

Ungefär efter ett år kan barnet börja säga några förstående ord som den har lärt sig av sin omgivning och börjar senare att prata i meningar.

Barnet börjar på t.ex. dagis eller lekis och blir där påverkad av nya kompisar och dagis ledare. Barnet slutar på dagis och börjar i skolan och på fritids. Där träffar den nya kompisar och nya lärare som kommer att betyda en stor del av barnets liv, det är ju trots allt skolans lärare som undervisar och lär ut alla kunskaper som man sedan använder för att söka jobb.
Detta sker också vid byte till högstadiet där du börjar att få betyg.

Mobbning i skolan kan ha ett väldigt negativt intryck på den utsatta personen.
Han/hon kan få väldigt dåligt självförtroende och bli tystlåten.

I det sällskap som personen hamnar i påverkar också mycket, man kan t.ex. falla för grupptryck och börja röka eller kanske ta droger och skolka från skolan, men personen kan också hamna bland några som pluggar mycket och kan därmed få bra betyg.

Personen kan bli kär och ihop med en tjej/kille och blir då kanske mjukare och mer kärleksfull.

När personen sedan får ett jobb påverkas den av bättre ekonomi och får vara mer självständig.
Han/hon kanske gifter sig och får barn och påverkas av detta.

Man får heller inte glömma föräldrarna vars påverkan är stor under vår uppväxt. En del av denna påverkan kan man få brottas med hela livet. Det kan t.ex. vara dåligt självförtroende, dåliga matvanor etc.

Kroppen anpassar sig också efter omgivningen. Människor ser olika ut beroende på vart vi bor här på jorden. Under många generationer har kroppen anpassat sig efter den yttre miljön t.ex. hudfärgen som är olika beroende på temperaturen och solens strålning på olika platser runt om i världen.

En individs arvsanlag bildas under 9 månader medans miljön påverkar en hela livet ut.
Miljön påverkar och förändrar också arvet en del och därför tror jag att miljön påverkar en människa mer än arvet.Genmanipulation

Genmanipulation innebär att molekyler i DNA-strängar på konstgjord väg förändras så att celler och organismer med delvis nya egenskaper bildas. Växter kan få nya gener som exempelvis gör dem mer motståndskraftiga mot angrepp av skadedjur.

Man kan även förse djur med arvsanlag från andra arter. Man kan t.ex. ge kor nya egenskaper så att dem blir mer ”köttiga”.

Det råder delade uppfattningar om hur stor risk det innebär att manipulera gener på detta sett.

Jag tycker ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arvsanlag och genmanipulation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-31]   Arvsanlag och genmanipulation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=166 [2019-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×