”Jag söker inte hjälp, mina kompisar slåss för mig”. En kvantitativ studie om ungdomars erfarenheter av våld med kommentarer från tre professionella som möter unga brottsoffer.

1726 visningar
uppladdat: 2008-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Studiens syfte är att utifrån både ett könsperspektiv och ett etnicitetsperspektiv se på hur ung-domars erfarenheter av våld ser ut. Finns det några likheter eller skillnader mellan svenska ungdomar/invandrarungdomar och mellan killar/tjejer? Mina frågeställningar är: • Har killar och tjejer olika erfarenheter av våld? • Har invandrarungdomar och svenska ungdomar olika erfarenheter av våld? • Söker ungdomar hjälp för det våld de upplevt och i så fall, var? Hur upplever ungdo-marna att de bemöts? • Vilken uppfattning har de professionella om ungdomars erfarenheter av våld? För att få svar på dessa frågor har jag genomfört en enkätstudie på fyra gymnasieskolor i och runt Göteborg med både praktiska och teoretiska inriktningar. 162 ungdomar har svarat på enkäten. Tre kvalitativa intervjuer har också genomförts med professionella från olika yrkes-kategorier som möter ungdomar som är brottsoffer och/eller förövare. Enkätresultaten och intervjuerna har sedan flätats samman i resultat- och analysdelen för att synliggöra om ung-domarnas erfarenheter och de professionellas stämmer överens. Resultatet i undersökningen visar att 85 % av ungdomarna har erfarenhet av våld, antingen som vittne, brottsoffer eller som förövare, eller en kombination av dem. Hela 49 % av ung-domarna har erfarenheter av att vara utsatta för våld. Var 6:e tjej i undersökningen blir miss-handlad fysiskt hemma. Den psykiska misshandeln är ännu vanligare, var 5:e tjej blir miss-handlad psykiskt av någon närstående. Tjejerna i studien har fler fysiska och psykiska symp-tom än vad killarna har och sämst av alla mår de tjejer som utsatts för våld-täkt/våldtäktsförsök. Av ungdomarna med invandrarbakgrund har drygt 15 % undvikit att ta med sig kompisar hem på grund av förälders missbruk och/eller psykiska sjukdom. Vad gäller våld på fritiden är det vanligast bland killarna att de drabbats av mobbning, rån eller att de blivit misshandlade av någon okänd. Trots att det har framkommit att ungdomarna har utsatts för mycket våld tror jag ändå att det finns ett mörkertal i denna undersökning och att den fak-tiska siffran är än högre. Endast 22 % av ungdomarna har svarat att de sökt hjälp. Vänner har varit till mycket bra hjälp för 70 % av dem och det kan ju låta bra om det inte vore för att flera av killarna uppger att deras vänner har hjälpt dem genom att slåss. Ungdomarna har även fått skatta om de har fått hjälp av professionella. Endast 4,5 ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ”Jag söker inte hjälp, mina kompisar slåss för mig”. En kvantitativ studie om ungdomars erfarenheter av våld med kommentarer från tre professionella som möter unga brottsoffer.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-04]   ”Jag söker inte hjälp, mina kompisar slåss för mig”. En kvantitativ studie om ungdomars erfarenheter av våld med kommentarer från tre professionella som möter unga brottsoffer.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16582 [2021-05-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×