Påföljder, Microsoft mot Kommissionen

1362 visningar
uppladdat: 2008-01-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Microsoftdomen grundar sig i att Microsoft vägrat lämna ut interoperabilitetsinformation till en av sina konkurrenter (Sun). Sun menar att detta konstituerar ett missbruk av dominerande ställning och lämnar in ett klagomål till Kommissionen som påbörjar en utredning. Kommissionen börjar dessutom på egen hand utreda huruvida Microsofts integration av Windows Media Player i sitt operativsystem (Windows) kan utgöra ett missbruk. Den 17 september 2007 blev Microsoft dömda av Förstainstansrätten för missbruk av dominerande ställning. Detta ledde till ett par påföljder för Microsofts del. Påföljderna bestod i att lämna ut interoperabilitetsinformation, erbjuda en version av Windows utan Windows Media Player och att Microsoft ska betala böter som uppgår till EUR 497 196 304. Kommissionsbeslutet innehöll en fjärde påföljd men den blev annullerad av Förstainstansrätten. I domen aktualiseras påföljdsbegreppet och genom en genomgång av regelverket, praxis och påföljderna i domen framträder en bild av hur dessa regler används. Det är tydligt i detta fall att påföljderna i domen följer det etablerade sättet att tillämpa påföljder. Införandet av ett nytt regelverk i form av förordning 1/2003 har inneburit ökade befogenheter för Kommissionens del. I påföljdsdelen innebär detta i först hand att Kommission...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Påföljder, Microsoft mot Kommissionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-22]   Påföljder, Microsoft mot Kommissionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16527 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×