Användning av lignoser i Norrbotten zon VI :

1731 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrunden till detta arbete var att jag ville få ökad kunskap om vad man kan använda för växter i Norrbotten zon VI som är mina hemtrakter. I utbildningen riktas ofta undervisningen in på växter som klarar sig upp till zon IV. Jag ville ta reda på vad det är för växter som man använder i praktiken i zon VI och om det fanns någon äventyrslusta gällande nya lignoser. Använder kommunerna bara växter som i litteraturen anser klara zon VI eller planterar man även växter som enligt litteraturen endast anses klara lägre zoner? Arbetet innehåller litteraturstudier, telefonsamtal och personliga intervjuer. Syftet med litteraturstudien var att få fram grundläggande fakta om klimatet samt vad man ska tänka på för att ge växterna en så bra chans som möjligt. Jag ville även ta reda på hur klimatet väntas bli i framtiden då vårt klimat är på väg mot en stor förändring och detta är ett hett ämne i medierna just nu. Mitt resultat består av intervjuer med personer från tre av länets kommuner, Boden kommun, Haparanda kommun och Luleå kommun. Dessa har analyserats och jämförts i en avslutande diskussion. Kommunerna hade en del åsikter som var likartade men även sådana som skilde sig åt markant. Det växtmaterial som alla tre kommunerna har gemensamt att se som fullt härdigt och som de planterar frekvent är björk Betula pendula, rönn Sorbus aucuparia, gulbarkig hägg Prunus mackii och bollpil Salix fragilis ’Bullata’. Haparanda kommun särskiljde sig genom att nästan bara plantera vad de anser är ”säkra kort”. Boden var den kommun som provat mest material på gränsen till sin härdighet men Luleå testar en del även de. De växter som kommunerna angav att de använder har jag sammanställt i en tabell och jämfört genom att undersöka vad de har för rekommenderad högsta odlingszon i litteraturen med hur de fungerar i praktiken. Under arbetets gång har jag fått med mig erfarenheter som jag tror mig ha stor nytta av i framtiden genom att jag fått en bättre inblick i vad det är för växtmaterial som är möjligt att använda i Norrbotten zon VI. Kommunerna jag valde att titta närmare på hade inte provat så pass många olika lignoser som var över sin rekommenderade odlingszon som jag väntat mig och det de testat hade i de flesta fall fått frostskador. Slutsatsen man kan dra av det är att anvisningarna i den litteratur jag ha...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Användning av lignoser i Norrbotten zon VI :

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Användning av lignoser i Norrbotten zon VI :
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16346 [2020-08-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×