En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol

1414 visningar
uppladdat: 2006-01-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag kommer med denna uppsats behandla den juridiska konflikten vid distansförsäljning av alkohol i Sverige med koncentration på det rättsfall vars utgång kan komma att förändra Sveriges alkoholpolitik ännu en gång. Sedan Sverige trädde in i EU har de kvoter på den mängd alkohol som får föras in vid så kallad resandeinförsel höjts. Idag finns inga egentliga kvoter utan mängden bestäms utifrån begreppet ?eget bruk?. På grund av EG-rätten har Sveriges monopol på partihandel av alkohol avkaffats men detaljhandeln genom Systembolaget har fått bestå. Detta genom att regeringen åberopat artikel 30 i EG-förordningen för att skydda den svenska folkhälsan. Detta är omdebatterat då förespråkare till distansförsäljningen menar att skyddet mot folkhälsan inte går att väga upp mot artikel 30. Idag finns redan etablerade bolag i andra EU-länder där alkoholskatten är lägre än i Sverige som genom Internet-hemsidor har Sverige som målgrupp för försäljning av alkohol. Denna framställning tar upp denna konflikt mellan nationell och EG-rätt. I skrivande stund ligger ett förhandsavgörande hos EG-domstolen. Detta avgörande kommer att bli mycket viktig för Sveriges fortsatta distansförsäljningsförbud och säkert avgörande hur framtiden kommer att se ut. Huruvida folkhälsan är skäl nog att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol är en central fråga. För ämnet viktiga rättfall kommer att tas upp såso...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-23]   En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16306 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×