Att vända överviktstrenden - genom hälsokommunikation (2006)

1288 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Närmare hälften av den svenska befolkningen är överviktiga eller feta. Ökningstakten är stor. För att ta reda på hur överviktstrenden kan vändas genom hälsokommunikation, ställdes frågorna: Hur får människor information om kost, hälsa och motion? Vilka hälsokampanjer – med inriktning mot kost, hälsa och motion – har gjorts i Sverige, och vad är resultatet av dessa? Vilka kunskaper, attityder och beteende har människor till goda kost- och motionsvanor? Dokument, intervjuer och observationer har använts som metod. Informationen genomsyrar hela samhället; i hemmiljön, media, gator, köpcentrum, butiker och via myndigheternas informationskanaler. Budskapen är många gånger motstridiga. Sju större kampanjer har genomförts. Enigheten är störst om att Brödkampanjen lyckades med sin målsättning. Om de övrigas resultat råder antingen osäkerhet eller oenighet. De mest grundläggande kunskaperna är goda, däremot råder bristande självinsikt om de egna vanorna. De mångfacetterade kostbudskapen i samhället har skapat stor förvirring. Attityd och beteende är generellt negativ. Det finns indikationer på att ökad stress i samhället har bidragit till ökad trötthet och slarvigare matvanor. Ökad marknadsföring av onyttiga livsmedel är en annan bidragande faktorer. Det krävs ett 10-årigt samhällsinterventivt hälsokommunikationsprojekt där alla nivåer i samhället sa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att vända överviktstrenden - genom hälsokommunikation (2006)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Att vända överviktstrenden - genom hälsokommunikation (2006)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16221 [2020-09-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×