EMU

3 röster
16703 visningar
uppladdat: 2003-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning:

Inledning s.3
Vad är EMU? s.3
Såhär tycker olika partier om EMU. s.3
För EMU. s.3
Mot EMU s.4
Argument s.4
De vanligaste argumenten för ett medlemskap i EMU. s.4
De vanligaste argumenten mot ett medlemskap i EMU. s.5

Vad tycker då jag? s.5


Inledning.

Vad är Emu?
Emu står för Economic and Monetary Union, Ekonomiska och monetära unionen. Det hela är ett ekonomiskt samarbete inom EU för stärkt valuta.
EMU genomförs i tre etapper, av vilka den första tog sin början i juli 1990, då kapitalrörelserna släpptes fria inom dåvarande EG. År 1994 inleddes den andra etappen med instiftandet av EMI (Europeiska monetära institutet), en föregångare till den gemensamma centralbanken. I den tredje etappen, med start 1 januari 1999, låstes växelkurserna mellan länderna oåterkalleligen, och EMI, som förberett den tredje etappen, ersattes av ECB (Europeiska centralbanken). Den 1 januari 2002 började de nationella valutorna att ersättas av den gemensamma valutan euro, och sex månader därefter upphör de nationella valutorna att gälla som lagliga betalningsmedel.

Såhär tycker olika partier om EMU.

För EMU
Moderaterna
Moderaterna är för att Sverige skall gå med i EMU så fort som möjligt. Enligt dem är den största fördelen med euron att det kommer att bli mycket lättare för privat personer och små företag att agera över gränserna när de skall resa, handla, göra affärer, spara, låna, investera, köpa hus, pensionera sig eller studera.
Jag tycker att detta är ett ganska dåligt motiv, för vad är det som säger att det blir lättare? Det står ingenstans på deras hemsida vad som säger att det är så det kommer att bli. Fast å andra sidan vet man aldrig vad som händer.
Det blir också enklare för konsumenter och företag att jämföra priser i olika länder, vilket ökar konkurrensen och pressar priser nedåt. Denna nya konkurrens kommer framför allt att gynna konsumenterna eftersom de får fler och billigare varor och tjänster att välja på.
Det här är ett ganska bra argument eftersom att det kommer att bli lättare att jämföra priser i EU länderna. Men det är ju inte säkert att det leder till ökad konkurrens.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna förespråkar ett svenskt medlemskap i EMU. De anser vidare att frågan bör avgöras i en folkomröstning under hösten 2001. Detta beslutades vid partiets extra riksting i januari år 2000. Beslutet föregicks av en demokratisk process med utbildning och diskussion inom partiet.
De tycker att det viktigaste argumentet för EMU är den ökade sammanhållningen inom EU. Så här skriver de:
EU syftar till att knyta länder och folk närmare varandra genom att minska betydelsen av de gränser och murar som allt för länge tillåtits att fungera som härdar omkring vilka misstro och misstänksamhet kunnat frodas. Genom ett utökat utbyte av varor och tjänster, fri rörlighet för människor och kapital, är idag EU ett politiskt och ekonomiskt stabilt område där riskerna för våldsamma konflikter mellan nationer i stort sett tycks vara undanröjda. EMU bidrar till att förstärka denna utveckling för trygghet och säkerhet.

Folkpartiet
Folkpartiet liberalerna har länge förespråkat ja till EMU, ja till folkomröstning och ja till debatt. Deras argument är ganska lika moderaternas t.ex. att ett medlemskap i EMU ger ökade förutsättningar för svensk tillväxt och eftersom att man slipper växla pengarna när man reser runt i Europa eller köper saker från andra europeiska länder så vinner småföretagarna och privatpersonerna på ett valuta byte. De tror även att ett nej till EMU kan leda till att många företag flyr Sverige. Jag tycker att argumenten är ganska bra men det är ju bara gissningar. Företagen kan fly men de kan låta bli också, EMU är enligt mig bara en enda stor chansning med 50 % vinstchans.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna anser att Sverige borde gå med i Emu främst för att det enligt dem skulle bli en demokratisk motvikt till växande globala marknadskrafterna. De anser att en sådan balans ger utrymme även för ett litet land att bedriva en aktiv ekonomisk politik.
De anser även att ett svenska medlemskap i EMU skulle leda till ökad välfärd och skulle ge oss trygghet.

Allt ovan är taget från respektive partiers partiprogram.

Mot EMU
Centern
Centerpartiet är emot att Sverige skall gå med i EMU. De menar att lika väl som att EMU skulle gynna Sveriges tillväxt skulle det även innebära stora risker.

Miljöpartiet
Miljöpartiet var emot EU och är nu även emot EMU.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att Sverige inte skall gå med i EMU detta för att de tycker att EMU som konstruktion bygger på normpolitiskt högertänkande, med bl.a. starka krav på prisstabilitet. De tycker att EMU är väldigt odemokratiskt, det de menar med detta är att alla banktjänstemän i den europeiska centralbanken kommer att sitta på mandat perioder på 8 år. Under tiden som de jobbar på banken kommer det inte att gå att avsätta dem. De kan alltså inte avsättas om folket vill ändra politik. Bankmännen kommer heller inte att ha som i Sverige, förpliktelser att lämna ut uppgifter om deras arbete.

Allt ovan är taget från respektive partiers partiprogram.

De vanligaste argumenten för ett medlemskap i EMU.
När vi går med i EMU blir det mycket lättare att resa i Europa för man behöver inte växla pengar.
Inte det allra starkaste argumentet, men dock det man hör oftast. Argumentet brukar man höra av de som inte är så insatta och har riktig koll. Visst kommer det att bli lättare att resa och man kommer inte att behöva hålla reda på olika valutors värde.

Det kommer att bli lättare att jämföra priser på varor i olika länder
Det är ju sant men jag tror inte att fler kommer att köpa utländska varor bara för det och om det är så kommer de ju i så fall inte att välja Svenska varor pga. av våran skatt.

EMU är bra för ökad samanhållning inom EU.
Jo, det kanske är sant. Men det minskar ju även enligt mig vår egen makt över våra pengar och jag tycker inte att vi skall skära ner på våra egna rättigheter.


De vanligaste argumenten mot ett medlemskap i EMU.
Poängen med EMU är att avskaffa demokratin över penningpolitiken.
För att få stabilitet i ekonomin - för att storföretagen ska kunna vara säkra på att det kommer att föras högerpolitik också i framtiden - sitter byråkraterna i centralbanken på 8 år i taget. De kan alltså inte avsättas om folket vill ändra politik.
Dessutom har de strikta regler att följa: de får inte lyssna på vad folkvalda politiker har att säga. Vilken politik de ska föra står redan skrivet i pappren.

Centralbanken ska prioritera inflationsbekämpningen. Ibland säger man att man ska prioritera inflationsbekämpningen framför att få ner arbetslösheten, men det är lite snett att säga så.

Eftersom att hela Europas ekonomi kommer att hänga ihop kommer det innebära att man ser till helheten inte till ett enskilt land. Detta kan innebära att om två länder har helt olika ekonomi, det ena stark och stabil uppåtgående ekonomi och det andra svag och instabil ekonomi, kommer att stå under samma förändringar. Idag kan den svenska ekonomin tillviss del styras av höjda och sänkta styrräntor som får oss att köpa mer eller mindre beroende på hur vi vill att ekonomin skall utvecklas.

Argumenten för och emot EMU har jag också hittat på partiernas sidor och andra sidor för eller emot EMU. Jag valde endast de som det finns forskningsresultat kring eller andra bevis.

Vad tycker då jag?
Jag är absolut emot EMU helst skulle jag vilja att vi gick ur EU också. Ju mer vi binder ihop oss med andra länder desto mer blir vi av med de svenska värderingarna och vi får sämre insyn i vad som sker i politiken.
I en undersökning som gjordes förra året stod det också att Sverige är det enda landet tillsammans med Storbritannien som betalar mer än vad de får ut i bidrag av EU. Visst är det så att vi kanske inte är det landet i EU som är i störst behov av hjälp men vi kan ju faktiskt heller inte se vad pengarna gått till.
Sen är det dethär med det blir lättare att ta sig mellan EU länderna utan att byta valuta, men det blir j...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EMU

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-01-31

    sådär

  • Inactive member 2006-03-17

    Mycket bra arbete! speciellt d

  • Inactive member 2009-05-26

    För det första: Det handlar inte om att "gå med eller inte gå med" i EMU. Som medlemsland i EU är vi i Sverige med i Ekonomiska Monetära Unionen vare sig vi vill det eller inte. EMU är som du skriver ett samarbete mellan länderna inom EU, men det är inte något som man kan hoppa in eller ut ur hursomhelst. Man skulle kunna säga att det är ett "projekt" som innefattar och påverkar alla länder inom EU. Vad länder kan välja att vara med eller inte i är den så kallade "valutaunionen" som innebär införandet av Euron som valuta. Det är valutaunionen som riksdagspartierna syftar till när man diskuterar om man ska "gå med eller inte", inte själva Ekonomisk Monetära Unionen i sig. Sen funderade jag på det som står i arbetet att det är ett dåligt motiv att införa Euron eftersom det underlättar för bland annat privatpersoner att agera över gränserna. Det stod ju inget om varför det underlättar på moderaternas hemsida! Det står inte för att det är uppenbart! Agerande över gränserna underlättar i och med Euron, just för att man har samma valuta, man påverkas inte av pengars olika värde, och man behöver inte växla. För många privatpersoner kan det vara en stor fördel för den utländska kontakten i exempelvis handel. Förlåt om jag låter som en viktigpetter, men det är bra att få kritik! ;)

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-11]   EMU
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1618 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×