Forntida civilisationer

7453 visningar
uppladdat: 2003-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det fanns naturligtvis många olika, framstående civilisationer som idag räknas till gruppen "forntida civilisationer". På olika håll i världen blomstrade en mängd länder och städer vid olika tidpunkter. Men vad är en forntida civilisation?

Det är flera samverkande faktorer som gör att man idag faktiskt kan kalla dessa städer och länder för civilisationer.

Centraliserad makt

I och med att urbaniseringen, det vill säga att folket flyttade från landet till städerna, som skedde, kunde man börja ha en centrerad makt. Tidigare hade det funnits många nomadstammar, och med ett kringflyttande folk blir det betydligt svårare med en centraliserad makt.

Med centraliseringen kom lagar, något man inte haft tidigare.


Skrift

Skriften är en av de viktigaste delarna av de faktorer som ledde till att ´riktiga´ civilisationer uppstod. När skriften utvecklades kunde man börja skriva ner saker – myter och sagor, sin historia, vetenskap. Astrologin utvecklades också under denna tid.


Expansion

När folket flyttade till städerna började man specialisera sig inom egna yrken. När dessa yrken utvecklades bildades också ett klassystem och en hierarki. Högst upp var härskarna – kungarna, kejsarna, faraoner och så vidare – sedan kom prästerna, och armén, och längre ner kom bönderna.

När man började specialisera sig inom egna yrken kunde man lära sig producera mer än till bara sig själv. En bonde och hans familj kunde koncentrera sig på att få skördarna att bli bra, och kunde gå till andra för att få hushållets andra göromål gjorda. Deras skörd kunde sedan säljas, och så fick de pengar.

Eftersom man specialiserade sig så utvecklades också teknologin. Vägar lades, hus byggdes och skolor startades.

Man levde i ett överflöd, som i sin tur drog mer folk till staden – befolknings ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Forntida civilisationer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-06]   Forntida civilisationer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1589 [2019-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×