Varför stannar hon? - en textanalys av problematiken kring kvinnomisshandel

2389 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kvinnomisshandel är idag ett etablerat samhällsproblem. Också i massmedia får detta problem stor uppmärksamhet. När kvinnomisshandel diskuteras kan det kännas som om kvinnan skuldbeläggs. Den kvinna som stannar kvar hos våldsmannen kanske inte får förståelse ifrån omgivningen lika lätt som den som bryter upp? Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse om varför en del kvinnor inte lämnar en man som slår henne. Jag har valt att göra en teoretisk studie om hur kvinnomisshandel behandlas och analyseras. Undersökningens uppläggning är en kvalitativ analys av två olika förklaringsmodeller, Lundgren (2004) och Hydén (1995), som behandlar problematiken kring kvinnomisshandel. Tanken är inte att avfärda eller framhäva någon av modellerna, utan istället genom de båda förklaringsmodellerna få en större förståelse till varför en del kvinnor stannar hos en man som slår henne. Den ena modellen är en patriarkatsteori. Denna modell går ut på att man uppfattar våldet som ingående i ett kontrollsystem. Våldet är ett uttryck för mäns strävan att ha makt över sina kvinnor, våldet är kalkylerat och målinriktat. Den andra modellen är en aktörsteori, den går ut på att se våldet so...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Varför stannar hon? - en textanalys av problematiken kring kvinnomisshandel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Varför stannar hon? - en textanalys av problematiken kring kvinnomisshandel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15793 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×