Mormonism

6 röster
17618 visningar
uppladdat: 2003-02-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Grundare: Joseph Smith (1805-1844)
Var: New York, USA
När: 6:e april 1930
Utbredning: Mest i USA
Antal anhängare: 11-12 miljoner
Byggnad: Kyrka/tempel
Heliga skrifter: Mormons bok, Den kostbara pärlan, Läran och förbundet

Mormonismen är en religion som de flesta har hört om, men väldigt få vet någonting om religionen. Mormonismen är ytterligare en religion som har blivit förföljd för sin tro i många år. De flesta anser inte att mormonerna är kristna, eftersom skillnaderna i deras teologi mot kristendomens är så stor.

"Vi tror … att Mormons bok, Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan är Guds ord."
(Se trosartikel 8)

Historia

Mormonismen, eller Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, grundades av Joseph Smith. Smith föddes år 1805 i Sharon, Vermont, USA, och kom att bli en profet. Enligt honom själv var det stridigheter mellan kyrkorna i hans hemstad som gjorde att han hade svårt att välja vilken han ville tillhöra. I en syn fick han sedan besök av två personer som sa att han inte skulle gå med någon av kyrkorna. Han lydde deras råd.

1823 kom ängeln Moroni till Smith och berättade att det fanns en gömd bok. Denna gömda bok skulle vara skriven på guldplåtar och innehöll en berättelse om den amerikanska kontinentens urinvånare och deras ursprung. En budbärare från Gud visade Joseph Smith var plåtarna fanns. Med plåtarna fanns också två stenar – Urim och Tummin, och en bröstsköld. När Smith hade hittat plåtarna började han översätta plåtarna för det som kom att bli Mormons bok.

När boken kommit ut – och mött stort motstånd – fick Joseph och hans följare fly från New York till Kirtland, Ohio. Sedan fick man flytta igen, denna gång till Missouri och senare till Illinois. I Illinois grundade man staden Nauvoo. En kort period av fred och harmoni följde, innan förföljelsen började igen. Joseph och hans bror blev fängslade i juni 1844, och blev tre dagar senare skjutna.

Förföljelsen fortsatte även efter Joseph Smiths död. Brigham Young tog hans plats och förde sällskapet vidare till nya städer. 1847 kom man till Saltlake City och Brigham sade, ”This is the place,” och det var den nya fristaden. Kyrkan hade kommit för att stanna.

Mormons bok

Joseph Smith översatte guldplåtarna han visats av Gud med hjälp av Urim och Tummin. Han satt bakom ett skynke och översatte plåtarna för olika skrivare. Enligt mormonernas version behövde han inte ens titta på plåtarna för att översätta dem. Efter att Smith är färdig tar en ängel tillbaka plåtarna, så man kan inte kontrollera översättningen idag.

När Mormons bok kom ut orsakade den motstånd mot rörelsen direkt. Boken handlar om judar som utvandrar till Amerika i två omgångar, först 2250 FVT och sedan 600 FVT. Av dessa utvandrade israeler bildas två läger, och de som inte längre följer Gud blir mörkhyade. Den gruppen utrotar den rättrogna gruppen. Den mörkhyade gruppen sades tidigare vara Amerikas ursprungsbefolkning – indianerna. Idag påstår man inte det längre eftersom man genom genetiska undersökningar visat att indianerna kom från Asien från början. Istället påstår man att judarna var ett av många folk i USA, som utrotades utan att lämna ett enda spår efter sig.

Även Jesus har enligt mormonsk tro besökt USA.

Det finns också två andra böcker, Den kostbara pärlan samt Läran och förbundet som an vänds bland mormonerna. Bägge är till stor del författade av Joseph Smith.

Kyrkan

Mormonismen är en lekmannakyrka, vilket betyder att ingen som predikar eller undervisar får betalt för det. Medlemmarna har oftast ett yrke på heltid, och "ämbetet" i kyrkan utövas på fritiden. Ämbetet kan vara söndagsskollärare, körledare, organist, eller liknande.

Församlingsledaren kallas antingen biskop (i större församlingar) eller grenpresident (i mindre). Tillsammans med två rådgivare leder han församlingen. Det finns en stor frihet inom varje församling, även om kyrkan är likartad över hela världen. De allra högsta inom mormonismen är de 12 apostlarna.

I USA finns flera mormonkyrkor, och de flesta är väldigt små.

Äktenskap och abort

Mormonerna anser att äktenskapet är instiftat av Gud. Det är formen för samlevnad på jorden och i evigheten, och i kyrkan vigs man inte ”tills döden skiljer oss åt” som inom kristendomen, utan ”för tid och all evighet”. Skilsmässa är en olycklig nödlösning; familjebanden borde vara eviga.

De flesta mormonkyrkor tillåter sedan 1890 inte månggifte (polygami), men en mycket liten kyrka i USA håller kvar vid den traditionen.

Man tror inte på abort, eller kvinnans rätt att välja, som mormon. En människa har rätt att bestämma över sin egen kropp, men det betyder inte att hon kan bestämma över en annan individ. Enligt mormonerna är detta vad en kvinna gör vid en abort – hon tar livet av någon annan. De hänvisar till "Du skall icke… dräpa, ej heller göra något som är detta likt".

Övrigt

Enligt mormonernas tro kommer våra själar till Guds rike när vi dör. Där är den verksam tills vidare, men på den yttersta dagen kommer själen att återfödas i en ny fysisk kropp.

Mormonerna anser att de är de sanna kristna, och att de utövar kristendomen så som Jesus lärde ut för tvåtusen år sedan.

Till skillnad från till exempel Jehovas Vittnen så existerar treenigheten bland mormonerna, precis som i kristendomen. De tror alltså på Fadern, Sonen och den Helige Anden.

Egna reflektioner

Om man jämför mormonismen mot Jehovas Vittnen tycker jag at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mormonism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-02-23

    Bara så alla ni som läser det

  • Inactive member 2008-02-06

    Borde varit med mer om äktensk

  • Inactive member 2013-03-18

    bra arbete, kung!

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-02]   Mormonism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1572 [2020-09-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×