Jehovas Vittnen

36 röster
95955 visningar
uppladdat: 2003-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
JEHOVAS VITTNEN


Grundare: Charles Taze Russell (1852-1916)
Var: USA
När: Slutet av 1870-talet
Utbredning: Hela världen, dock främst Indien, Bali och Sri Lanka
Antal anhängare: 6 miljoner
Byggnad: Kyrka
Heliga skrifter: Bibeln

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jehovas vittnen lära bygger på bibeln, men man har en helt annan tolkning än traditionella kristna rörelser. Det är en religion fylld av regler och förbud, där De Äldste styr och ställer om allting i livet.

"Alla som griper till svärd skall dödas med svärd."
(Matt. 26)


Historia

Grundaren till Jehovas vittnen är Charles Taze Russell, en amerikan som föddes år 1852 i Pennsylvania i USA. Bägge hans föräldrar var mycket religiösa, vilket präglade hans uppväxt. Tidigt började han dock tvivla på Treenighetsläran, själens odödlighet och Jesus gudomlighet. 1869 gick han på ett möte med Adventisterna i Pittsburgh, för att försäkra sig om att det fanns en annan lära än den de stora kyrkorna lärde ut. Han tro stärktes när han gick med Adventisterna, och han började studera Bibeln än noggrannare.

Russells tvivel på Jesus gudomlighet och Helvetets existens, att nämna Gud vid namn (JHVH, eller Jehova), och de ständigt återkommande spekulationerna på Jordens undergång, har följt med ända till dagens rörelse.

Russell påverkades av Adventisterna, som hade förutspått Kristi återkomst till den 22:e oktober 1844. När det inte skedde gjorde Russell en omtolkning av Daniels bok och Uppenbarelseboken, och sade att Kristus skulle återvända år 1914. Inte heller det hände, så istället hävdade man att återkomsten hade skett "i osynlig måtto".

Russell startade en bibelstudiegrupp, sällskapet Vakttornet, för att sprida budskapet om Jehovas vittnen. Den första boken, Vakttornet som utropar Jehovas rike, kom ut 1876. 1879 började han ge ut tidningen Zion´s Watch Tower, idag känd som Watchtower (Vakttornet).

Med tidningarna spreds Russells tro och åsikter över världen, och grupper bildades på olika orter. År 1881 bildade Russell ett sällskap som han kallade Zion’s Watch Tower Tract Society. 1884 bildades Sällskapet Vakttornet. Russell blev president i det styrande rådet, och stannade där tills han dog, år 1916.

Efter Russell var Joseph Franklin Rutherford (1869-1942) ledare för sällskapet. Det blev många problem under hans styrning. Idag utövas ledningen av ett kollektiv av styrande bröder.


Styrs idag från New York

Jehovas Vittnen har idag två delar – den Centrala ledningen och ”Organisationen på fältet”, vilket betyder alla övriga Vittnen.

De allra högsta inom den Centrala delen är den ledning som styr Jehovas Vittnen från Brooklyn i New York. Ledningen består av det antal män som utgör Den styrande kretsen (eller De Äldste). De författar i huvudsak den bibelförklarande litteraturen, som till exempel Vakttornet och Vakna.

I varje land där Jehovas vittnen är verksamma finns det ett avdelningskontor som är styrt från Sällskapet Vakttornet och Den styrande kretsen.


Människan enligt Jehovas Vittnen

Enligt Jehovas Vittnen skapades Adam på hösten år 4026 FVT. Han var en avbild av Jehovas själv.

Människan har en själ, men den är inte odödlig. Själen blir enligt Vittnena odödlig först när den har uppstått från de döda. Även djuren har själar; skillnaden mellan människor och djur är att människan är Jehovas avbild.

Själen är en beståndsdel som inte skulle kunna existera utanför kroppen.


Jesus

Enligt Jehovas Vittnen är Jesus inte en del av treenigheten (Jehovas Vittnen tror inte på treenigheten alls), utan ett eget andeväsen, precis som Gud. Han var mäktig men inte allsmäktig. Innan sin existens på Jorden var han ängeln Mikael. Enligt Bibeln var han i Guds skepnad under sin tid på Jorden, vilket enligt Vittnena betyder att han var skapad som Guds avbild.

Jesus har en mängd olika titlar och egenskaper – bland annat blodshämnare och fältherre. Vid slaget i Harmageddon ska han leda utförandet av dödsstraffet mot mer än 2 500 000 ”onda och ogudaktiga” människor. Han ska också utgå från det slaget som segrare.

Jesus var enligt Jehovas Vittnen den fullkomlige människan, precis som Adam i Eden. Först vid dopet hände något avgörande för Jesus – när han blev döpt kom en röst från ovan som sade att detta var hans son. Fram till dess hade Jesus växt upp som vilken vanlig människa som helst.


Harmageddon

Enligt Jehovas vittnen kommer 144 000 människor till himlen. De är utvalda av jordens människor, och kommer under ett tusenårsrike att regera jorden. De övriga vittnena har hopp om att komma till en paradisisk jord om de är trogna mot Jehova. Detta rike varar sedan tills allting återställes, när Satan blir besegrad - Harmageddon.

Harmageddon är enligt Jehovas vittnen det krig då Gud förintar allt det onda. Den som inte brytt sig om att följa Jehova utplånas i det brinnande Gehenna. Därifrån finns ingen återuppståndelse.


Hur man blir medlem i Jehovas Vittnen

Jehovas Vittnen har ett likartat system över hela världen om hur man ska få in fler medlemmar.

Först och främst gäller att få upp ett intresse hos en person. Det görs genom att man knackar på dörrar och presenterar sin tro på bästa möjliga sätt. Man säljer böcker, visar tidningar, och är allmänt glada och harmoniska och berättar hur underbart Jehovas Vittnen är.

Sedan kommer återbesök. En person som köpt eller fått någon av Jehovas Vittnens böcker eller tidningar får ett återbesök, normalt ungefär en vecka efter det första. Då har Vittnet förberett sig på att hålla ett föredrag för personen. Det handlar oftast om ett föredrag om Paradiset eller Harmageddon.

Därefter bjuds personen in till ett privat Bibelstudium.

Efter ungefär tre månaders Bibelstudier blir personen välkomnad till ett studiemöte, där han eller hon får prata med andra som kommit längre i utbildningen. Där lär han eller hon sig mer om Jehovas Vittnen.

I det femte steget blir personen inbjuden till söndagens studium i Rikets Sal. Speciell uppmärksamhet riktas till den nytillkomne, för att han eller hon ska känna sig välkommen och komfortabel.

Efter att man blivit inbjuden till Rikets Sal är det dags för honom eller henne att lära sig hur man uppträder representativt och hur man säljer Vittnenas litteratur. Först får personen öva på sina vänner där han eller hon ger ut litteraturen gratis. I det här steget får personen i fråga även leda studiegrupper och samla in bidrag.
Det sista steget för att bli accepterad som ett Vittne är att bli döpt. Dopet symboliserar att personen inviger sig i Jehovas Vittnens läror. Dopdagen blir en av de viktigaste dagarna i livet. Det anses viktigare än födelsedagen.


De vanliga trosuppfattningarna

Inom Jehovas vittnen existerar inte treenigheten. Jesus är Guds första skapelse, dessförinnan var han en ängel. Jesus uppstod från de döda som en andevarelse, och är kung i Guds rike.

Jehovas vittnen tror inte att Jesus dog på ett kors, utan på en påle.

Trots att de anser att Jesus är Guds son och kung i himlen, så framhåller man inte Jesus på samma sätt som andra kyrkor. Istället är det Jehova som är den högsta, och alltså den som ska tillbes.

Nattvarden är en åminnelsetid.

Dopet är en lydnads- och bekännelsehandling. Man bekänner att man har överlämnat sig själv till Jehova för att lyda och följa honom. Dopet är därför när man blir accepterad av rörelsen.

Man tror inte att Jorden kommer att förintas. Jorden är evig, ett ställe där Gud alltid kommer att ha människor. Människor som godkänns av Gud kommer att få ett evigt liv att leva på Jorden, medan ogudaktiga människor ska förgås för evighet. Helvetet existerar inte på det sättet som i andra religioner - det är mänsklighetens gemensamma grav, inte en pinoplats.

…och mycket, mycket mer.


Församlingsmöten

Församlingsmötena är lugna och sakliga. De påminner mycket om en föreläsning. Huvudmötet hålls en gång i veckan, på en lördag eller en söndag. Det pågår i två timmar. Mötet börjar med ett en timme långt tal av en äldste i församlingen. Sedan studerar man ur tidningen Vakttornet, och i den finns det alltid en studie del med paragrafer och frågor. Alla församlingar över hela Jorden använder dessa i sina vakttorns studier.

Man har också möte eller tjänst andra dagar i veckan, till exempel församlingsbok studier i enskilda hem.


Regler

Det finns många, många regler inom Jehovas vittnen. Ett av dem är förbudet mot blodtransfusioner. Detta eftersom man anser att blodet är bäraren av själen, och Guds lag förbjuder det.

Jehovas vittnen firar varken jul eller födelsedagar. De anser att dessa högtider är av hedniskt ursprung, och människor kan av kärlek ge gåvor när som helst.

Man accepterar inte utvecklingsläran inom Jehovas vittnen. De anser att om man accepterar utvecklingsläran och ger säger att evolutionen är anledningen till att vi finns här, och därmed utesluter Gud och Jesus, då utesluter man allt uppsåt och meningen med livet också. Jehovas vittnen ska själva berätta för sina barn om människans ursprung, och inte låta skolan ta hand om det.

Man är över huvudtaget mycket noga med att barnen och ungdomarna inom Jehovas Vittnen tidigt lär sig en strikt moralisk hållning. Otukt, perversitet, kyskhet och renhet är ord som är ofta förekommande i vittnenas ungdomsböcker. Sex ska inte förekomma före äktenskap, och onani är inte tillåtet.

Moral lagarna, hämtade från Bibeln, måste följas till punkt och pricka. Föräktenskapligt sexuellt umgänge, homosexualitet och äktenskapsbrott ses som dödssynder.

Man får inte syssla med någon som helst militär verksamhet, av flera anledningar, om man är ett Vittne. Bland annat för att Jehovas Vittnen är en internationell verksamhet, och man får inte strida mot andra Vittnen. Även utdraget Matt. 26 är en anledning - "Alla som griper till svärd skall dödas med svärd."

Varje vecka måste Vittnena rapportera hur många timmar han eller hon använt till att förkunna. Första gången en person förkunnar förs hans eller hennes namn och alla annan data in på ett ”rapportkort”. Rapportkorten förvaras sedan i ”förkunnarkartoteket”.

Även här finns det många fler regler - Jehova dikterar (eller, "Kärleksfulla regler från Jehova," som det heter) hur man bör leva sitt liv. Från hur mannen ska försörja sin familj medan hustrun ska ta hand om hemmet, till nöjen, till sexuella aktiviteter, till, tja, allting.


Att bli utstött ur Jehovas Vittnen

De äldstes texter och val är lag för alla Vittnen i hela världen. Följer man inte dessa eller visar bristande respet för ledningen på något annat sätt, så kan man bli utesluten.

Bland ledningens texter finns följande utdrag med:

”Överträdelse på det sexuella området, tjuvnad, lögnaktighet, oärlighet i affärer, uppror mot Jehovas organisation, skvaller, alkoholism, avfall och förkunnelse av falsk lära är motiv för att bli utstött ur samfundet.”

Att bli utesluten är det strängaste straff ett Vittne kan få.

Har man blivit anklagad för regelbrott blir man först kallad till förhör. Förhöret hålls av församlingens dömande utskott. Stämmer anklagelserna skickas en resolution till den gällande församlingen om att personen i fråga blivit utesluten.

Om man har blivit utesluten kan man bli återupptagen igen efter ett år, om man helt underkastar sig ledningen. Man kan dock inte få någon högre position längre, eftersom man har svikit sällskapet.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jehovas Vittnen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-01-20

  En liten fråga. Kan du inte ha

 • Inactive member 2004-01-20

  Du sa detta:Varje vecka måst

 • Inactive member 2005-05-07

  varför tar du din Källförteckn

 • Inactive member 2006-02-20

  Jag skulle aldrig kunna va en

 • Inactive member 2006-03-13

  kan inte direkt säga att d va

 • Inactive member 2007-05-10

  Du har mycket felaktig fakta!

 • Inactive member 2008-04-21

  ok, för det första. Rikets sal

 • Inactive member 2010-09-10

  Jag skummade på din uppsats. Den var ganska bra, men det är inte riktigt rätt... Det jag störde mig mest på var väl att du påstår att de tar betalt. De säljer ALDRIG något. De frågar aldrig efter bidrag heller, om någon frågar om literaturen kostar säger vi att man får ge bidrag. Hela organitionen lever på frivilliga bidrag. Och talen är inte en timma. De har varit 45 minuter, men är nu 30 minuter.

 • Johanna Turkiet 2018-06-05

  du har inte med skillnader mellan protestantiska kyrkan och jehovas vittne, vilket kunda vara bra att ha med.

 • Li Hennigor 2019-05-23

  Hej! Du behöver gå igenom informationen du ger ut. Du är välkommen på möte när som hur som oavsett bibelkurs eller tid. Vårt material är även helt gratis och betalas faktiskt ut av oss själva för kunna erbjuda gratis kunskap/ material till intresserade. Våra sammankomster eller alla andra tillfällen är ytan kostnad gratis inträdande och vem som hur som får komma. Mötena är öppna för alla oavsett om du ens läst en mening om bibeln. Vi delar ut inbjudningar vid dörrarna också. 🤗 Jag själv började studera med vittnena för 12 månader sedan. Jag gick direkt på möte innan jag ens hade haft bibelstudie. Men i många fall brukar folk vilja vänta innan de besöker oss. Ibland för rädsla, eller ev andra förhinder eller tänkbara ting. Som vi ser saknas dina källor till här arbetet. Känna väldigt trist att se dig prata utan veta exakt. Välkommen in när du vill till riketssal Du kan hitta tider och dagar på vår hemsida www.jw.org Kram Li

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-01]   Jehovas Vittnen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1568 [2020-07-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×