Att sträva mot målen - En studie om fyra idrottslärares tankar kring bedömning och betygsättning i Idrott och Hälsa

1436 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte och Frågeställningar Det övergripande syftet med vårt arbete var att beskriva vad två grundskolor använder för bedömningsunderlag vid betygssättning i idrott och hälsa. Vi valde att vända oss till fyra idrottslärare. Huvudfokus i arbetet var dessa lärare. Vi valde även att vända oss till skolverket och till en representant på idrottshögskolan i Göteborg för att få fler infallsvinklar i arbetet. Vilka kriterier ligger till grund för betyg i idrott och hälsa hos de fyra idrottslärarna? · Är närvaro ett kriterium i idrott och hälsa? · Kan en elev som gör sitt bästa och ger 100% på varje lektion få ett bra betyg trots dåliga resultat? · Vad är viktigast utveckling eller prestation? · Orientering, simning, dans och friluftsliv är med som obligatoriska moment i kursplanen. Anser lärarna · i idrott och hälsa att dessa moment får tillräckligt med utrymme i sin undervisning? Metod Vår metod bestod av varsin enkät kring bedömning och betygssättning. Enkäterna var utformade olika till dem som deltog i undersökningen. Eftersom fokus låg på idrottslärarna vid de två skolorna fick de åtta stycken frågor att besvara utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Skolverket och idrottshögskolan fick fyra frågor vardera. Resultat Den sociala kompetensen, inställning och arbetsinsats verkar väga tyngst hos lärarna när de skall sätta betyg, vilket skiljer sig från kursplanens kriterier om vad som egentligen skall betygsättas. Enligt skolverket får närvaro inte användas som betygsunderlag vid betygsättning. Vilket gör att det inte är ett krav i den obligatoriska skolan. Lärarna menar dock att närvaro är en viktig del då de skall bedöma elever i olika moment, vilket syftar till att eleverna måste vara aktivt deltagande. Lärarna var i stort eniga om att ett VG går att uppnå vid en helhjärtad insats, men att MVG kräver mer goda resultat och kunskaper. Studien visade även på att elever inte behöver visa på någon utveckling utan att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att sträva mot målen - En studie om fyra idrottslärares tankar kring bedömning och betygsättning i Idrott och Hälsa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Att sträva mot målen - En studie om fyra idrottslärares tankar kring bedömning och betygsättning i Idrott och Hälsa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15576 [2020-10-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×