Familjrätt

1 röster
9744 visningar
uppladdat: 2003-01-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hur går det till när man vill skilja sig?

Först och främst, skilsmässor är väldigt vanliga nuförtiden. Man brukar räkna med att
ca 20 000 par skiljer sig varje år. Förr i tiden krävdes vissa skäl för att genomföra skilsmässa, t ex otrohet, eller ekonomisk misskötsel. Men idag räcker det med att den ena vill skiljas, och behöver inte ha något specifikt skäl till att göra detta.

Oftast är barn inblandade i skilsmässor, och det försvårar ju självklart en skilsmässa till att genomföras. Men om makarna inte har barn under 16 år att försörja, så kan skilsmässan genomföras direkt.

Om båda makarna är överens om att skiljas, skriver dom ett brev till Tingsrätten. Det behöver inte vara ett svårformulerat brev, utan mycket enkelt, där man talar om att man vill skiljas och att man inte har barn att försörja som är under 16 år. Brevet skrivs under av makarna och bifogar mantalskrivningsbevis för en av dom, personbevis för äktenskapsmål för båda, samt sätter in ansökningsavgiften på domstolens postgirokonto.
Om en till tre veckor har domstolen dömt till äktenskapsskillnad, och skilsmässan är genomförd.

Om en av makarna inte vill skiljas då?

Ja, det blir ju inte direkt enklare när en av makarna inte vill skiljas. Det tar lite längre tid, och den av makarna som vill skiljas måste stämma den andra. Han eller hon ansöker om skilsmässa ensam, och domstolen tar kontakt med den andra maken. Domstolen tar sex månader på sig som betänketid, vare sig om man har barn tillsammans eller inte. Syftet med denna betänketid är att försöka förhindra förhastade skilsmässor.
Vad händer när man skiljer sig?

Giftorätten, är den lag som kommer till användning då ett giftermål upplöses. Bodelningen, som lagen innefattar, innebär att var och en har rätt att få hälften av den andre makens egendom efter avdrag för eventuella skulder. Om man inte vill ha detta, så kan man vid äktenskapsförordet ta bort giftorätten, alltså att var och en ska behålla sina egna saker som sin enskilda egendom.

Om man har barn, vad händer då?

Om man har barn i giftermålet, som man tidigare haft gemensam vårdnad över, och även vill fortsätta ha gemensam vårdnad, behövs inget domstolsbeslut.

Föräldrarna kanske är överens om att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad över barnet. Då följer domstolens deras önskan, såvida den inte strider mot vad domstolen tycker är bäst för barnet. Domstolen kan inte besluta till gemensam vårdnad, men däremot att en helt annan person, utom föräldrarna, ska bli vårdnadshavare.

Föräldrarna kanske inte är överens om vårdnaden, då får domstolen besluta det de tycker är bäst för barnet. Även här kan domstolen inte besluta till gemensam vårdnad, men däremot att en helt annan person, utom föräldrarna, ska bli vårdnadshavare.
Barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar vem än vårdnaden faller på.
Vad händer när Sambor separerar?

Men först måste vi klara ut en sak, vad menas egentligen med sambor?
Enligt lagen menas att sambor är ”en ogift kvinna och en ogift man som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden”
- detta gäller också när det är två ogifta kvinnor, eller två ogifta män som bor under äktenskapsliknande förhållanden.

När blir man då sambor? För det är ju väldigt svårt att avgöra när man ”bor under äktenskapsliknande förhållanden.”

Lagen säger, i alla fall, att man är helt klart sambor om man har barn tillsammans. Om man däremot inte har barn, så krävs att kvinnan och mannen ”sammanlever i en inte alltför kortvarig förbindelse, vari normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt hushåll och bostad, samt gemensam ekonomi. Eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Gemensam kyrkobokförings-adress kan tyda på att kvinnan och mannen har gemensam bostad och att deras samlevnad inte är endast tillfällig.”

Så nu vet ni vad som menas med sambor. Nu över till huvudfrågan; Vad händer när sambor separerar?
Det finns en lag för sambor, som kallas för sambolagen. Denna kommer till användning när sambor ska separeras, och är den som bestämmer hur bostad och bohag ska fördelas mellan parterna.
Då ska värdet av den gemensamma bostaden och bohaget delas lika mellan de båda. Men sakerna måste dock ha köpts för gemensamt bruk.
Parterna har sammanäganderätt till bostaden och det inre lösöret. Yttre lösöre som sommarstugan, bilen., båten, och aktier omfattas inte av lagen, och tillfaller den som står som ägare. Om parterna ändå vill dela på det yttre lösöret är det en fråga om ett byte, gåva eller köp.

Om man har gemensamt barn då?

Sambor kan bestämma om de vill fortsätta ha vårdnaden som den varit förut, och då får de det. T ex om en av föräldrarna har vårdnaden, så ska också denna fortsätta ha det. Detsamma gäller om de haft gemensam vårdnad över barnet.

Om dom däremot vill dela v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Familjrätt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-15]   Familjrätt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1547 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×