En jämförande studie mellan datortomografi och konventionell röntgen av sinus

2549 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Röntgenläkarna väljer ofta att byta undersökningsteknik för att fastställa misstänkt patologi som inte går att diagnostisera med en metod. Vid röntgenundersökningar av sinus (bihålor) så kan läkaren välja mellan konventionell röntgen eller en datortomografiundersökning. Skälet är att diagnoser som tumör, benpåverkan eller ansiktstrauma inte avbildas lika bra med den konventionella metoden. Syftet med den här studien är att jämföra datotomografi och konventionell röntgen vid sinusundersökningar, vilka för och nackdelar som de olika metoderna har, hur bildinformationen och diagnostiken skiljer sig, vilka risker som finns med joniserad strålning samt vilka biologiska effekter strålningen har på människan. Intervju har gjorts med odontologi läkare som berättat om för och nackdelar med de olika metoderna, och litteratur och artiklar har gett kunskap för att komma fram till resultatet. Den stora användningen av datortomografi gör att det numera inte görs många sinusundersökningar med konventionell röntgen. I en del av studien har tidmätningar utförts på datortomografi sinusundersökningar och även granskningstid, den tid det tar för läkaren att bedöma bilderna. Det har inte utförts några tidmätningar på den konventionella metoden på grund av otillräcklig tidsperiod, däremot har det undersökts för hur lång tid som patienten är bokad för en konventionell sinusundersökning. Stråldosmätningar har inte heller utförts på någon av metoderna utan stråldoser för DT och slätröntgen är hämtad ur litteratur och artiklar. Det har framkommit ganska tydligt i studien att datortomografiundersökningar av sinus har flest fördelar och få nackdelar, den ökade stråldosen som patienterna utsätts för med datortomografi är marginell enligt odontologi läkaren och dessutom behöver inte patienten vara med om två undersökningar eftersom datortomografi metoden ger all nödvändig information bildmässigt. Abstract in English When it comes to discover diagnostic pathology in radiology examinations, the radiologist often choose a different radiology examinations of a patient to discover a certain pathology, for example if a the radiologist suspect a tumour in the paranasual area, he would choose to exam the patient with computed tomography. Because the CT method has several advantages in discover tumour, destruction or traumatic fractures in the skull. Pathology such as tumour, destruction or trauma fractures does not have the same diagnostic image quality in the conventional radiology method. The purpose with this study is to compare computed tomography with conventional radiology in examinations of the sinus, advantages and disadvantages of the methods, also the image quality and diagnostic quality is compared. Both methods also expose the patient with ionised radiation: this study also shows how the damage in the human cell can cause mutations and cancer. Also interview with a Deontologist has been a source to information: the interview story told me that the conventional radiology method for sinus examinations is uncommon these days, only the emergency radiograph carry out examinations for sinus, the main part of every sinus examinations is performed by computed tomography. I also have search the knowledge for the result through literature and articles. A part of this study is also about time measurements in computed tomography examinations of sinus, in the conventional method the time has been noted how long the patient is reserved for the examination, the diagnostic review time has also been noted, all measurement has been perform in the Sunderby hospital. This study doesn't have any radiation test of each method, radiation doses for each method has been collected from literature and articles. It has been obvious that the computed tomography method has several advantages compared to the conventional method in examinations of sinus, computed tomography has a few disadvantages, the radiation that expose the patient is margi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En jämförande studie mellan datortomografi och konventionell röntgen av sinus

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   En jämförande studie mellan datortomografi och konventionell röntgen av sinus
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15405 [2020-10-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×