Samordning av samhällsbetalda transporter i Gällivare kommun

1250 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fler och fler byar förlorar sina dagligvarubutiker på grund av befolkningsminskning och ändrade servicevanor. Detta medför att servicen på landsbygden försämras vilket innebär att många invånare flyttar från landsbygden in till tätorten. För att motverka ytterligare befolkningsminskning gäller det att ge dem som bor på orter utan dagligvarubutik en bättre tillgänglighet. Syftet med examensarbetet var att göra en kartläggning av de samhällsbetalda transporterna samt att ta fram förslag på samordning av dessa i Gällivare kommun. Detta ska i sin tur leda till en ökad tillgänglighet för de boende på landsbygden. Som underlag gjordes en enkätundersökning av resvanorna hos de boende på landbygden i Gällivare kommun. Ur enkäten framkom det att nästan alla kör bil till butiken då de ska utföra sina inköp. Detta medför många negativa följder inte minst för miljön, det ger även en bristande trafiksäkerhet och försämrad tillgänglighet för dem som inte har tillgång till bil då underlaget för service-turer minskar. Av alla som svarat var det drygt hälften som kunde tänka sig att samåka, av dessa var det många som svarat att de inte var intresserade av att använda sig av de samhällsbetalda transporter som till exempel sjukresor och färdtjänst. Det är dessa transporter som är mest aktuella för samordning vilket innebär att det måste satsas på attitydförändring och marknadsföring för att få befolkningen att använda sig av dessa transporter. De flesta som svarat på enkäten handlar minst en gång i veckan i en dagligvarubutik och har ett behov av att åka in till Gällivare centralort minst en gång i månaden. Det skulle vara bra att ge dem den möjligheten genom ökad samordning. I rapporten ges förslag till samordning i byn Hakkas som ligger cirka fem mil söder om Gällivare centralort. Förslaget är en shoppingtur för de boende i Hakkas. Shoppingturen innebär att de boende i Hakkas omland får möjligheten att åka med en efterfrågestyrd tur för att hand...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samordning av samhällsbetalda transporter i Gällivare kommun

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Samordning av samhällsbetalda transporter i Gällivare kommun
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15362 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×