Producentansvaret i miljörätten

928 visningar
uppladdat: 1999-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I uppsatsen utreds producentansvaret i miljörätten. Främst behandlas utvecklingen och omfattningen enligt svensk rätt. Uppsatsen ger svar på frågor såsom vem som är att anse som producent och följaktligen har att fullgöra producentansvaret. Hur ska denna producent fullgöra sitt ansvar? Ska ansvaret fullgöras enskilt eller som producentkollektiv? Hur långt sträcker sig konsumenternas skyldigheter för det avfall som hushållen producerar? Vidare utreds de gränsdragningsproblem som uppstår genom fördelningen av ansvaret för avfall mellan kommunerna och producenterna. Tyskland har varit ledande vad gäller producentansvarets utveckling i Europa. Eftersom Tyskland varit förebild vid utformandet av det svenska producentansvaret, utreds dess tyska motsvarighet i uppsatsen. Framför allt görs en jämförelse mellan det tyska och det svenska bemyndigandet för utfärdande av förordningar beträffande producentansvar (§§ 22-26 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz jämförda med kapitel 15 §§ 6-7 miljöbalken). EU har en framträdande roll i den europeiska miljöpolitiken. EG-rättens påverkan och eventuella konflikter med den, har därför fått ett eget kapitel i uppsatsen. Sökord: avfall bilar däck EG-rätt elektriska- och elektroniska produkter förpackningar Kreislaufwirtschaf...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Producentansvaret i miljörätten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [1999-01-01]   Producentansvaret i miljörätten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15321 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×