Biologi-begrepp

7 röster
18972 visningar
uppladdat: 2000-08-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Fitness är ett begrepp som används för att beskriva hur stor chans en art har att överleva in i framtiden. De komponenter som bestämmer en individs fitness är: individens överlevnadsförmåga, individens fortplantningsförmåga och individens förmåga att sörja för sin avkomma. I överlevnadsförmågan ingår individens anpassning för att klara sig i dagens samhälle. Det är viktigt att individen använder sina resurser på bästa sätt och inte slösar energi på onödiga saker. Ett exempel är träd som står långt inne i skogar. De ödslar inte energi på att bygga grenar allt för långt ner eftersom dessa grenar inte skulle nås av något solljus och endast förbruka trädets resurser. Träden satsar istället på att bygga grenarna så högt upp som möjligt för att kämpa om det solljus som de har möjlighet att nå. För att en art ska kunna överleva måste den självklart ha en god fortplantningsförmåga. Här gäller det att skapa så många möjligheter som möjligt utan att göra av med allt för mycket energi. Sedan gäller det också att få avkomman att överleva. Det är viktigt att avkomman inte hamnar för nära sina föräldrar eftersom den då skulle börja konkurrera med dem om energi och dessutom skulle göra så att risken för inavel ökade. Björken är ett bra exempel som sörjer för sin avkomma. Den släpper iväg massor av pollen (vilket i och för sig är kostsamt för björken eftersom den måste skapa massor av energi som sedan inte alltid säkert blir någon avkomma) som kan nå långa sträckor eftersom det sprids med vinden. Härmed minskar chansen att hamna för nära sina föräldrar och ju större spridning som finns desto större chans finns det att någon del av avkomman hamnar på lyckade platser.

Vad är genotyp och fenotyp?
Genotypen utmärks av vilken uppsättning gener en individ har. Genotypen sätter upp en ram för hur individen kan utvecklas och det är fenotypen som sedan är resultatet. Inom ramen för vad genotypen sätter upp kan fenotypen anpassa sig till just sin omgivning. För att ge exempel på detta kan man titta på ungefär samma exempel som använts vid förklaringen av fitness. Om man tar två träd med samma genotyp och sätter dem på olika ställen kan man se att skillnader växer fram mellan de olika träden. Även om båda träden har samma genuppsättning kommer de att utvecklas på olika sätt för att kunna utnyttja sin energi på bästa möjliga sätt. Sätts ett av träden väldigt tätt med andra träd kommer det att satsa på att bygga grenar så högt upp som möjligt för att försöka nå det solljus som inte tas upp av de andra träden. Det kommer inte att bygga grenar långt ner eftersom där inte finns något solljus. Sätter man det andra trädet helt fritt behöver det inte slösa energi på att växa sig högt utan kan bygga grenar långt ner, eftersom där inte finns några andra växter som tar upp dess solljus. Detta visar att trots att två träd har samma genotyp kommer de inte att se exakt likadana ut, dvs deras fenotyper kommer inte att vara identiska. Fenotypen är alltså resultatet av genotypen, hur genotypen verkligen blev. När vi ser en individ ser vi dess fenotyp. Genotypen ligger gömd i generna.


Vad är en nisch?
Med nisch menas det verksamhets- eller intresseområde där en enskild art har störst möjlighet att överleva. En art med en nisch väldigt olik andra arters nischer har bättre överlevnadsförmåga eftersom den då inte konkurrerar med någon annan art.

Vad menas med en population?
En population är en grupp individer av samma art som lever inom ett område där individerna förökar sig med varandra så att generna flödar fritt. Lever en population väldigt avskilt från andra populationer av samma art kan det hända att en population till slut bildar en egen art. Detta kan ske om det inträffar någon miljöförändring på området där populationen lever. Kanske händer något som gör att populationen på något sätt måste anpassa om sig för att överleva. Förhoppningsvis finns då några individer i ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Biologi-begrepp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-30]   Biologi-begrepp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=153 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×