Om evolution - Frågor & Svar

1 röster
13354 visningar
uppladdat: 2000-08-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1. Förklara begreppet fitness. Redogör för vad det är och vilka komponenter som bestämmer en individs fitness. Fitness är ett begrepp som används för att beskriva hur stor chans en art har att överleva in i framtiden. De komponenter som bestämmer en individs fitness är: individens överlevnadsförmåga, individens fortplantningsförmåga och individens förmåga att sörja för sin avkomma. I överlevnadsförmågan ingår individens anpassning för att klara sig i dagens samhälle. Det är viktigt att individen använder sina resurser på bästa sätt och inte slösar energi på onödiga saker. Ett exempel är träd som står långt inne i skogar. De ödslar inte energi på att bygga grenar allt för långt ner eftersom dessa grenar inte skulle nås av något solljus och endast förbruka trädets resurser. Träden satsar istället på att bygga grenarna så högt upp som möjligt för att kämpa om det solljus som de har möjlighet att nå. För att en art ska kunna överleva måste den självklart ha en god fortplantningsförmåga. Här gäller det att skapa så många möjligheter som möjligt utan att göra av med allt för mycket energi. Sedan gäller det också att få avkomman att överleva. Det är viktigt att avkomman inte hamnar för nära sina föräldrar eftersom den då skulle börja konkurrera med dem om energi och dessutom skulle göra så att risken för inavel ökade. Björken är ett bra exempel som sörjer för sin avkomma. Den släpper iväg massor av pollen (vilket i och för sig är kostsamt för björken eftersom den måste skapa massor av energi som sedan inte alltid säkert blir någon avkomma) som kan nå långa sträckor eftersom det sprids med vinden. Härmed minskar chansen att hamna för nära sina föräldrar och ju större spridning som finns desto större chans finns det att någon del av avkomman hamnar på lyckade platser.

2. En gen eller en genkombination som ger sin bärare ökad fitness kommer att öka i vanlighet i en population medan en gen som ger sin bärare minskad fitness kommer att bli allt mer ovanlig för varje generation. Förklara varför det blir så! Förklaringen är helt logisk. En individ som får en ”bra” gen kommer att skaffa avkomma som ärver denna gen. Eftersom genen på något sätt förbättrar individens överlevnadsförmåga kommer avkomman med den ”bra” genen att överleva i större utsträckning än individer som saknar genen. Sakta kommer den ”bra” genen att spridas tack vare all överlevande avkomma och de individer utan genen kommer sakta att dö ut. Samma sak gäller för en individ med en ”dålig” gen. Får individen avkomma kommer den att överleva sämre än alla de individer som inte har den ”dåliga” genen. På det här sättet kommer individer med den ”dåliga” genen snart att slås ut.

3. Skriv lite om fortplantningssystem! Gör gärna jämförelser mellan sexuell och asexuell fortplantning, växter och djur, fördelar och nackdelar, likheter och skillnader. Skillnaden på sexuell och asexuell fortplantning är att vid sexuell fortplantning sker en blandning av gener, medan det som händer vid asexuell fortplantning kan liknas vid en kloning. Vid sexuell fortplantning inträffar en blandning mellan hanliga och honliga könsceller som båda har olika uppsättningar gener. De honliga könscellerna är ofta större än de hanliga och utan möjlighet att förflytta sig. Detta på grund av att det är de som innehåller mycket av den näring som behövs för att kunna bilda ett embryo. De hanliga könscellerna är ofta mindre och har rörelseförmåga för att kunna komma till honcellerna. Vid asexuell fortplantning sker ingen blandning av gener. Här gör individer endast kopior av sig själva genom kloningar som ger avkomma med exakt likadana gener som sig själva. Asexuell fortplantning sker endast som ett komplement till sexuell fortplantning eftersom man med asexuell fortplantning har nackdelen att avkomman inte ändras och anpassas. Avkomman ser exakt likadan ut som sin förälder vilket ger att om arten behöver en förändring för att kunna överleva kommer denna förändring inte att kunna ske, förutsatt att ingen mutation förekommer. Detta ger att om en art endast hade asexuell fortplantning skulle den snabbt slås ut eftersom den skulle sakna anpassningsförmåga.

4. Redogör för begreppet genotyp och fenotyp! Genotypen utmärks av vilken u...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Om evolution - Frågor & Svar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-30]   Om evolution - Frågor & Svar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=151 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×