Perspektiv på kulturer ­ en textanalys av lärobokstexter i engelska.

1790 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Syfte och metod Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken bild som ges av engelsk språkiga kulturer i läroböcker i engelska. Undervisningen har som ett mål att elever får kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska är central. Undersökningen syftar bl.a. till att se om målet uppfylls i läroböckerna, genom en textanalys. Material Sammanlagt sex läroböcker för årskurs 7-9 ingår i det undersökta materialet Resultat Resultatet visar att innehållet i läroböckerna när det gäller kulturaspekten är inriktade på uppgifter om geografi, djur och natur. Stoffet är ofta enahanda och ger inte den kunskap som styrdokumenten efterfrågar. Väldigt lite av innehållet berör egentligen samhälle och kulturtraditioner och ger inte möjlighet till jämförelse med elevens egna erfarenheter, vilket också kursplaner anger som ett mål. Historiskt material dominerar istället för aktuellt material om dagens samhälle, vilket eleverna borde lära sig om. Läromedelsproducenterna förefaller också ha en uppfattning om att det existerar en enhetskultur, mångfalden inom ett land berörs sällan. Betydelse för läraryrket Konsekvenserna för läraryrket är att en kritisk granskning av läromedel är viktig för lärare. Innehåll och stoff kan behöva kompletteras med annat material för att eleverna skall ges möjlighet att förv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Perspektiv på kulturer ­ en textanalys av lärobokstexter i engelska.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Perspektiv på kulturer ­ en textanalys av lärobokstexter i engelska.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15017 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×