Debattartikel: Vi måste anpassa utbildningen efter eleverna

3 röster
12530 visningar
uppladdat: 2003-01-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Redigerad 2 november 2002 17:50

Receptet på att driva en motivation är anpassning. Skolan måste anpassas efter varje individs behov och möjligheter.

"Vi måste anpassa utbildningen efter eleverna"
-----------------------------------
Allt fler elever går ut skolan utan godkände betyg.
Följderna har blivit att gymnasiets, ursprungligt tänkta nödfallsprogram, har fyllts till sina breddar. Detta sker under regeringens passiva blick.
Då och då gör de små naiva försök att förbättra situationen.
Allt detta sker i takt med att antalet behöriga lärare sjunker allt lägre. Regeringens främsta lösning verkar i dagens läge vara att öppna upp och sänka kraven i gymnasiet ytterligare.
Allt fler unga bär på undermåliga kunskaper och klarar inte av gymnasiet. Vi kan inte tillåta att en sådan här nedbrytande utveckling fortgår. Varje elev måste ha rätt till en specialanpassad undervisning som fyller just dennes behov. Idag går allt fler elever ut skolan utan godkända betyg i kärnämnena. Skolan måste kunna skicka signaler till eleven och dess föräldrar om elevens eventuella svårigheter för att sedan kunna fortskrida och sätta in de extra resurser som behövs för att hjälpa eleven vidare till en fullgod utbildning.
Gymnasieskolans individuella program har i takt med denna utveckling växt sig större och idag är det faktiskt gymnasieskolans tredje största program. Detta samtidigt som att utbildningsdepartementet föreslår att intagningskraven till gymnasiet skall slopas.
Skolan skall förmedla kunskap. Vad händer när skolan släpper igenom, och därmed släpper taget, om elever som står utan ett tillräckligt kunnande?
Tanken bakom denna urfåniga politik är naturligtvis att man vill ”värna om eleverna” och inte pressa dem eller nedslå dem. Värna mot vad? Verkligheten? Sanningen är att eleven trots detta förr eller senare ändå kommer att möta den bistra verkligheten, då denna märker att det visst var ganska svårt att få arbete utan betyg i svenska, engelska och matematik. Fast när den arbetsökande får insikt om verkligheten är det dock redan för sent.
MENINGEN MED BETYG är att skicka signaler till lärare, elev och föräldrar för att se om eleven klarar av de studier som ges. Om man upptäcker att en elev har problem med svenska skall denne, redan under tidigt skede, ges extra stöd och hjälp i det ämnet. Om man, som nu, väntar upp till i årskurs 8 innan elevens möjliga kunskap och behov granskas ordentligt, och om man först då upptäcker att något inte står rätt till, blir det svårt att rätta till under den sista tiden med förberedande studier.
Samtidigt som allt fler elever behöver stöd sjunker graden av kvalificerad arbetskraft i samma takt. Antalet outbildade elevassistenter har i grund- och gymnasieskolan tredubblats samtidigt som antalet utbildade speciallärare har halverats sedan 1985. Detta är en oroväckande trend och vi måste väcka ett nytt intresse till lärar- och utbildningsyrket genom att höja lärarnas status. Lärarna är trots allt utbildningsväsendets viktigaste del och främsta resurs för eleverna. Vi måste bland annat höja lärarnas löner som för tillfället är skamligt låga i

förhållande till en lärares arbetsuppgifter och funktion. Det måste även ges möjlighet till en större stimulans för lärarna genom att inrätta stärkta karriärsmörjligheter tillsammans med medförande vidareutbildningar. Vi måste stärka utvecklingen inom läraryrket innan vi överhuvudtaget kan föra några andra tillvägagångssätt för en bättre skola på tal.
För att se och upptäcka de elever men framförallt hjälpa elever som behöver stöd måste vi satsa mer på detta och omfördela resurserna. Lärarna måste ges möjlighet och tid till en fullvärdiga kommunikation lärare, elev och föräldrar emellan. En god kontakt mellan dessa parter är en grundsten i en god och funktionell skola. Läraren måste ges möjlighet till att informera om elevens problem men även de möjligheter, begåvningar och möjliga intressen som eleven ger uttryck för.
UTBILDNINGEN ÄR DEN VIKTIGASTE grundstenen den viktigaste grundstenen i vårt samhälle. Utbildningsperioden är en mycket betydelsefull del av varje människas liv och den får inte förkastas, varken av eleven eller av politiken. Receptet på motivation är att följa individens behov. Eleven måste få ge uttryck för vad den är intresserad av. Skolan måste följa och analysera elevens behov och möjligheter.
Varje människa är sin medmänniska olik och därför måste även undervisningen anpassas till varje elevs behov, svårigheter och möjligheter. Ett extra år bör erbjudas de elever som behöver en lugnare och en mer långsam studietakt. Även studiebegåvade elever måste ges möjlighet till stimulans. Sverige kan, med de rådande förhållandena, inte ta tillvara på de studiebegåvade eleverna. Idag finns det profilklasser för elever som är musikaliskt begåvade eller intresserade av idrott eller dans. Vi måste dock utöka detta koncept för att även gälla teoretiska ämnen som till exempelvis språk och matematik. Vi måste ge hjälp till de elever som behöver stöd och assistans samtidigt som vi måste ta tillvara på talangfulla ungdomar för att kunna höja den nästa generationens kompetensnivå och samtidigt profilera Sverige som ett starkt och drivande utbildningsland.
LÅT OSS SLUTA UPP med den här enfaldiga politiken och istället lägga grunden för framtidens skola.
För att minska luddigheterna i dagens betygsystem och därmed befrämja elever såväl som gymnasier och lärare, bör vi inrätta ett betygssystem med flera steg än 3. Skolan bör även gå ut med regelbunden information och uppföljning genom skriftliga omdömen rörande elevens kunskapsinhämtning.
Väldigt många elever är, precis som flera vuxna, utsatta av trakasserier på arbetsplatsen. Ett sådan beteende får naturligtvis inte förekomma, då det kan ge en människa men för livet. Tyvärr satsas det alldeles för lite på att förebygga och bekämpa mobbning i skolorna. Det pågår många projekt i skolor runt omkring i landet, men för att dessa verkligen skall kunna åstadkomma och resultera i något krävs det att lärarna ges en större befogenhet till att ingripa. Vi måste skapa en ro och ett dugligt arbetsklimat i skolorna för att ge alla elever den chans de förtjänar. Istället för att förflytta den stackars förföljda utsatta individen skall mobbaren kunna flyttas. Självklart måste mobbare få stöd för att komma ur sitt beteende. Föräldrar och professionell utifrån måste tillkallas för att analysera och hjälpa den personer som stör och kränker an...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Debattartikel: Vi måste anpassa utbildningen efter eleverna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Oscar Karlsson 2017-11-14

    Bra text! Det ända som saknas är motargument

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-03]   Debattartikel: Vi måste anpassa utbildningen efter eleverna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1489 [2019-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×