"...hennes tankars finaste vibrationer." Upplevelsen av verken A House for Edwin Denby, Uppbrottet och Hur skulle det gå om alla gjorde så?

1711 visningar
uppladdat: 2008-03-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Att möta konst kan ske på många olika sätt och skapa många olika känslor. Upplevelsen är ett centralt begrepp i konsten och det är det som jag i den här uppsatsen har fokuserat på. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika perspektiv och erfarenheter påverkar ens konstupplevelse. Jag vill även undersöka hur förkunskaper om verken påverkar den. Som utgångspunkt för mina undersökningar har jag använt mig av teorier om perception presenterade av Sven Sandström och om konstpedagogik, presenterade av Anna Lena Lindberg. Detta tar jag upp i uppsatsens andra del där jag presenterar och förklarar de begrepp och teorier som jag använder mig av i uppsatsens tredje del. Fallstudierna är uppsatsens tredje del där jag gör analyser av tre olika verk, A House for Edwin Denby, (2000), av den amerikanske konstnären Robert Wilson. Verket är en träbyggnad placerad i skogen i Wanås skulpturpark och en hyllning till den amerikanske poeten Edwin Denby. Det andra verket jag har analyserat är Uppbrottet (1935) av Göteborgskoloristen Carl Kylberg och föreställer Jesus arrestering i Getsemane. Det tredje verket är, Hur skulle det gå om alla gjorde så? (2003) av Elin Wikström och innebar att Wikström låg under täcket i en säng uppställd på Ica Malmborgs i Malmö i tre veckor. Analyserna utgår från mina egna upplevelser av verken och genom dem undersöker jag varför upplevelsen blev som den blev. Upplevelsen av ett konstverk är ett mycket subjektivt begrepp och den varierar från person till person. Detta beroende på vilka erfarenheter denna person har med sig sedan tidigare. Det finns dock verk, anser jag, där en större mängd individer kan tolka dem likadant. Ett exempel är Wikströms verk som behandlar ett samhällsfenomen som alla har en relation till i och med att vi är medborgare samhället. Jag tycker också att det finns några ”nycklar” eller ingångar till de verk som jag har tittat på. Titeln på Wikströms verk är en tydlig ingång till vad det handlar om. Det är ganska lätt att förstå verket och att få en bakgrundsinformation känns inte relevant. Angående Kylbergs verk, anser jag, att det förstås bättre genom att man vet lite om hans liv, d.v.s. att han hade religiösa och andliga teman i sina verk. Wilsons verk är ett ganska öppet verk, anser jag. Jag kan läsa in mycket i det och den stämning kring verket gör, tycker jag, att det blir en meditationsplats där man...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "...hennes tankars finaste vibrationer." Upplevelsen av verken A House for Edwin Denby, Uppbrottet och Hur skulle det gå om alla gjorde så?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-05]   "...hennes tankars finaste vibrationer." Upplevelsen av verken A House for Edwin Denby, Uppbrottet och Hur skulle det gå om alla gjorde så?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14881 [2020-07-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×