Islam

38 röster
46920 visningar
uppladdat: 2002-12-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Grundare

Muhammed föddes år 570 e.Kr. i staden Mecka. Som liten pojken uppfostrades Muhammed av sin farfar och sedan av sin farbror. Hans egna föräldrar dog då han var liten. Som vuxen gifte han sig med en rik änka vid namn Khadidja. Han var då 25 år och hon 40 år. Vid den här tiden dyrkade folket gudabilder och detta bekymrade Muhammed. En dag då han satt på berget Hira för att tänka, uppenbarade ängeln Gabriel sig för honom. Ängeln pratade med honom och precis innan han försvann så sade han till Muhammed: ” O Muhammed, du är Allahs budbärare och jag är Gabriel. Gabriel fortsatte att överlämna budskap till Muhammed som var tvungen att försöka lära sig dom utantill eftersom han inte kunde läsa eller skriva. Muhammed började därför att predika om vad Gabriel sagt till honom. Men det gillade inte Meckas invånare. Då var Muhammed och hans lärjungar tvungna att bege sig därifrån. Detta skedde år 622 e. Kr. Det året räknar muslimerna att deras tidräknings börjar. Muhammed bosatte sig i Medina där han fick många anhängare. Under denna tid så uppstod ett krig mellan Muhammeds grupp i Medina och Meckas invånare där Muhammed segrade. Nu återvände han till Mecka och rev ner gudabilderna. Muhammed dog år 632 e.Kr. Det sägs att han stigit upp till himlen på en häst från en klippa. Vid den klippan ligger nu klippmoskén. Sammanfattningsvis så var Muhammed en vanlig människa som sökte ett sätt att leva. Hans grupp hade vuxit sig mycket stark.Muhammed var Islams grundare och Allahs utvalda budbärare och profet. Mohammed var Guds sista profet. Det budskapet som Gud förmedlade har inga brister eller förvanskningar som behöver rättas till.

Hur ska man leva?

· AL Wajib innehåller tio påbud om hur en rättrogen muslim skall leva. Här följer några.
· En muslim måste be 5 ggr om dagen, vänd mot Mecka vid bestämda tidpunkter.
· Han ska leva efter Koranen och om han inte gör det då blir han \hon straffad på domedagen alternativt kommer han till Paradiset. Muslimerna tror alltså på ett liv efter döden.
· En man får han 4 st fruar om han kan behandla dom likvärdigt. Kan han inte det får han bara ha en fru.
· Att underkasta sig Allah och inte försumma Guds föreskrifter.
· Man måste vallfärda till ka´ba i den heliga staden Mecka en gång under sin livstid. (under förutsättning att man har fysisk och ekonomisk förmåga.)
· Man skall använda lagenliga medel för att – i nämnd ordning stimulera, uppmuntra och om nödvändigt, tvinga andra att avhålla sig från felaktiga och dåliga handlingar.

Hur skall man inte leva? Vad är förbjudet? (haram)

Det förbjudet att försumma Guds föreskrifter
Det är tex. förbjudet att:
Spionera, att baktal andra, att skada andra eller att anklaga något de inte begått. Förutom otrohet och förbud att uppsöka barer eller att äta griskött är det förbjudet att stjäla, döda, bryta ingångna avtal, lura någon på pengar eller andra tillhörigheter, vittna falskt, låna ut pengar och ta ränta eller tvärtom. Man får inte använda tortyr i utpressningssyfte. Man får inte sluta sig till en ledare som inte följer islamska lagar.
Det finns mycket mer som säger hur man skall leva eller inte skall leva eftersom koranen skall styra hela samhället.

De här svaren måste ju självklart ses nyanserat. Alla muslimer följer inte detta strikt.
Man är mer eller mindre troende. Talibanerna i Afghanistan anses extrema
och går ej att jämföra med muslimer i västvärlden.

Matregler

En muslim får inte dricka alkohol eller äta griskött. Köttet som de däremot får äta måste vara rent ex lamm. Därför måste djuret välsignas innan slaktningen och när slaktningen sker. Detta sker genom att skära av djuret halsen så att allt blod kan rinna ut samtidigt som man ber.


Helig skrift:

Koranen är muslimernas heliga skrift. Enligt muslimerna är detta Allahs sista ord, som ängeln Gabriel förmedlade till Muhammed. Det som Muhammed sedan läste upp ur minnet skrev då dom som lyssnade ner och så skapades Koranen. Efter att Koranen har skrivits så har den aldrig ändrats. Inte en enda mening eller ett skiljetecken har någonsin rörts. Muslimerna tycker inte om att Koranen översätts, de tycker att den endast ska vara skriven på arabiska. Koranen innehåller även regler för hur en muslim ska leva och hur ett muslimskt samhälle ska se ut. Det innebär att koranen skall styra juridik, rättvisa, skyldigheter och ekonomi. Eftersom koranen är så ålderstigen och skall så tolkas blir det ofta motstridigheter i vårt moderna samhälles syn i dessa frågor. En stor debatt är ju att muslimerna utövar kvinnoförtryck. I Koranen står tydligt att sådant inte får förekomma. Att en kvinna väljer att vara muslim är hennes eget val. I det valet ingår att klä sig på ett visst sätt. Det skall hon göra för att hon vill det pga. av en övertygelse och hennes val av frihet. (Tex. att minska männens eller hennes begär till otrohet och otrohet är förbjudet och för henne skall det inte vara ofrihet utan en befrielse att slippa ett sådant band.) Det står också i koranen att man skall acceptera de som inte väljer att vara muslim. Många tror även att männen får slå sina kvinnor men det är enligt koranen förbjudet att slå någon annan person oavsett ålder och kön.

Religiös byggnad:

Muslimernas kyrka heter moské. Det finns ett torn i kyrkbyggnaden som heter minaret. Från minareten har man böneutrop fem ggr per dygn. Den muslimska prästen heter Imam. Imamen är en helig man och vördas på ett helt annat sätt en den svenska prästen. I Uppsala finns en moské och dit får man ko...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-29]   Islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1475 [2018-12-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×