SKORR : Dorsala realiseringar på Kuba, Puerto Rico och Dominikanska Republiken : möjliga orsaker till fenomenet

1354 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna uppsats avser att kartlägga förekomsten av skorr i det spansktalande Karibien. Dorsalarealiseringar av fonemet /r/, dvs skorr är ett fenomen som inte är belagt i europeisk spanska. Hurkommer det sig? Jag har försökt utröna de möjliga orsakerna till varför bakre /r/ förekommer ispanskan i den karibiska övärlden trots att det inte förekommer i standardspanska.Uppsatsen har visst fokus på Kuba, men berör också Puerto Rico och DominikanskaRepubliken. Syftet har varit att försöka hitta en geografisk korrelation mellan olika språk ochetniska grupper samt förekomsten av skorr i karibisk spanska. Resultaten är inte enhetliga. PåPuerto Rico verkar skorr ha spritts sedan 1980-talet. På Kuba har fenomenet fått meruppmärksamhet sedan 1970-talet. Beträffande Dominikanska Republiken var underlagetbristfälligt och det gick inte att dra säkra slutsatser.Enligt befintlig litteratur har fonemet /r/ i Karibien åtminstone sju dorsalarealiseringar fördelade som följer: [n],[R],[?],[x],[?],[h]och [?], varav de sista sex här betraktassom instanser av skorr. Ibland förekommer skorr i hela områden och ibland fläckvis. Iblandkorrelerar skorr med någon av hypoteserna, och ibland inte alls.Resultaten är inte entydiga, men i stort korrelerar skorr med det faktum att denspanska övärlden har haft stora bosättningar av f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: SKORR : Dorsala realiseringar på Kuba, Puerto Rico och Dominikanska Republiken : möjliga orsaker till fenomenet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   SKORR : Dorsala realiseringar på Kuba, Puerto Rico och Dominikanska Republiken : möjliga orsaker till fenomenet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14718 [2020-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×