Kina - ett framtida hos mot USAs dominans?

1724 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kina har under de senaste dryga tjugo åren stått för en imponerande ekonomisk tillväxt samtidigt som militären moderniserats. USA har noga följt Kinas utveckling och på senare tid har röster höjts för att stoppa Kinas frammarsch, som ses som ett framtida hot mot den nationella säkerheten. Denna uppsats har som mål att försöka besvara frågan huruvida det är troligt att Kina inom en tjugoårsperiod kommer att få den ekonomiska och militära styrkan som krävs för att på allvar utmana USAs globala dominans. För att lättare förstå dessa två länders tidigare agerande och även kunna förutsäga deras framtida relation analyseras deras handlande mot bakgrund av offensiv och defensiv realism. Inom offensiv realism anser staterna att ett aggressivt beteende är ett måste för att överleva i ett internationellt system som präglas av anarki. Defensiv realism påstår att de som verkar inom den defensiva realismen har som främsta mål att behålla sin position i det internationella systemet, bland annat genom att undvika att utmana konkurrerande stater. Uppsatsen kommer sedermera fram till att Kina huvudsakligen agerar inom defensiv realism och USA inom offensiv realism. Mot bakgrund av detta, samt det faktum att Kina fortfarande är långt efter USA ekon...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kina - ett framtida hos mot USAs dominans?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Kina - ett framtida hos mot USAs dominans?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14609 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×