Cerebral Pares

18981 visningar
uppladdat: 2000-08-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

CEREBRAL PARES


Cerebral Pares är en av den vanligaste orsaken till att barn och ungdomar är rörelsehindrade. Cerebral pares är ett latinskt ord och betyder ”förlamning från hjärnan”. Cp uppstår när hjärnan skadas på något sätt vid fosterstadiet till två års ålder.
Cerebral pares har varit känt ganska länge. Redan under antiken visste man något om denna sjukdom. Men det var inte förrän på 1800-talet som man började undersöka detta lite mera noggrant. William Little, en engelsk ortoped, var den första som visade att svår och komplicerad förlossning eller förtidig födsel kunde leda till att barnet i framtiden kunde få olika slags handikapp.

Cp-syndromen klassificeras i olika grupper:
Spasticitet: Spasticitet innebär att man kan vara förlamad i vissa delar av kroppen. Man får en högre muskelspänning, livliga reflexer, klonus, och positivt babinskis tecken.
Babinskis tecken är när stortån spretar utåt genom att man stimulerar fotsulan och detta sägs göra väldigt ont.

Dyskinesi: Dyskinesi betyder ”dåliga rörelser” och symptomen visar sig genom att man inte riktigt har ”kontroll över kroppens rörelser”. Detta gör att kroppsrörelserna ställning ser onormala ut, och att man gör skruvande rörelser.
Alla skelettmusklerna och även muskler som tillhör sväljning och tal blir påverkade.

Det finns två olika sorters dyskinesier;
DYSTONI
HYPERKINESI

DYSTONI betyder ”dålig muskelspänning” och man kan säga att det ger stora växlingar i muskelspänningen.
HYPERKINESI betyder ”för mycket rörelser” och det ger bara överdrivna skruvande rörelser.

ATAXI har man när man har svårt att samordna sina rörelser. Oftast har man svårt med balansen och inte särskilt hög muskelspänning.

Om händelsen som orsakat Cp-skadan har hänt före födseln kallas det för prenatala. Om det har hänt runt födelsen kallas det för perinatala. Och om det inträffar därifrån och fram till två års ålder kallar man det för postnatala.

Ända tills fostret är tre månader gammalt är det mycket känsligt för infektioner och sjukdomar. Om mamman exempel har röda hund eller herpes, som inte är så farligt för mamman, kan barnet få skador i hjärnan. Dessa barn får ungefär samma symtom som de som har Cerebral Pares. De har litet huvud, från hjärnskadan och ett förståndshandikapp.ORSAKER TILL ATT ETT BARN KAN FÅ CEREBRAL PARES KAN VARA:

PRENATALT (UNDER FOSTERSTADIET)
Det är ärftligt
Hjärnmissbildning
Sjukdom hos mamman
Graviditets tillstötande sjukdomar
Fosterinfektioner
Fostret har inte tillräckligt med blod.
Fostret får en propp eller blödning i hjärnan.PERINATALT (EFTER FÖDSELN OCH SJU DAGAR FRAMÅT)

Dåligt syre eller blodtillförsel till hjärnan vid förlossning eller i nyföddsperioden.
Blödning eller blodpropp i hjärnan.
Infektioner i det centrala nervsystemet.
Gulsot

POSTNATALT (FRÅN SJU DAGAR TILL 2 ÅRS ÅLDER)

Vattenskalle (hydrocefalus)
Infektioner i det centrala nervsystemet
Syrebristtillstånd
Blödning eller blodpropp i hjärnan
OlyckorUNDERSÖKNING

I en undersökning som gjordes bland svenska barn med Cerebral Pares fann man att
11 % hade fått skadan under fosterstadiet, 30 % under de första dagarna och 7 % fram till två års ålder. De andra 52 % visste man ingen helt säker orsak till.
Det är vanligare att pojkar har cerebral pares än flickor som har det.
I Sverige har 1 av 1000 barn cerebral pares.

SYMPTOMEN
De fösta månaderna av barnets liv är oftast en ”tyst period”, om barnet har cerebral pares. Man ser inte så lätt om barnet har Cp eller inte. Det första man märker är att barnet kommer efter i den mentoriska utvecklingen. Att muskelspänningen inte är som den ska och att sådana reflexer som bara nyfödda har finns kvar när babyn är sex månader. På endel barn, som har en svårare form av Cp märker att de är mycket irriterande och har problem med sömnen och maten.

Ungefär 60% av de som har cerebral pares har också två eller flera tilläggs handikapp.
Det kan vara:

· Psykisk utvecklingsstörning
· Koncentrationssvårigheter
· Problem med talet
· Epilepsi
· Långsamhet
· Synproblem
· Hörselskada
· Vattenskalle och urinvägsproblem.De flesta barn med cp lever lika länge som barn utan.
Men det finns också en stor överdödlighet.
Sjukdomar som lunginflammation klarar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Cerebral Pares

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-28]   Cerebral Pares
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=146 [2021-05-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×