Att föda barn och vänta på nästa utbetalning är vårt främsta mål -Somaliers uppfattning, förståelse och upplevelse av den svenska socialtjänsten

1209 visningar
uppladdat: 2008-06-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur somaliska individer uppfattar socialtjänstens arbetsuppgifter, befogenheter och hur socialtjänstens bemötande upplevs samt vad detta får för konsekvenser för dessa individer. I teori delen har vi tittat på symbolisk interaktionism och stämplingsteorin och där har vi haft fokus på begreppen kultur, makt och grupp. Vår empiriska undersökning består av sex kvalitativa intervjuer. Undersökningen har fokus på olika frågeområden som återspeglar sex kvinnors upplevelser, uppfattningar och förståelse av den svenska socialtjänsten. Vi har analyserat resultatet utifrån tidigare forskning, symbolisk interaktionism och stämplingsteori. Undersökningen visar att våra respondenter till stor del har dåliga erfarenheter och upplevelser av den av den svenska socialtjänsten, där de ses/stämplas som en grupp och inte ses som enskilda individer. Det traditionella sociala arbetet och dess metoder visar sig alltmer bristfällig för att erbjuda åtgärder och insatser som passar för de olika invandrargrupperna. Socialtjänsten i områden som är invandrartäta tvingats att ha ett realistiskt och öppet förhållningssätt till problemen som finns i de olika områdena. Invandrare utgör den gruppen som växer snabbast hos socialtjänsten, olika sociala problem har tvingat dem till en långvarig kontakt med socialtjänsten. Dessa grupper av människor kommer från länder där den offentliga sektorn och socialtjänsten knappt finns i deras vardag eller inte alls. Här i Sverige kommer de i kontakt med en omfattande och utbyggd offentlig sektor som är mycket byråkratisk och ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att föda barn och vänta på nästa utbetalning är vårt främsta mål -Somaliers uppfattning, förståelse och upplevelse av den svenska socialtjänsten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-10]   Att föda barn och vänta på nästa utbetalning är vårt främsta mål -Somaliers uppfattning, förståelse och upplevelse av den svenska socialtjänsten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14347 [2019-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×