BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att stödja samspelet mellan mor och barn vid post partum depression: En kvalitativ intervjustudie

1754 visningar
uppladdat: 2008-11-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Föräldraskapet innebär en stor livsförändring och medför både positiva och negativa upplevelser. Det är viktigt att föräldrar och barn får ett fungerande samspel för att ha möjlighet att utveckla en god anknytning. Bristande samspel har konsekvenser för barnets utveckling men även för hela familjen. Nyblivna föräldrar befinner sig i en sårbar period i livet och var tionde kvinna drabbas av en depression efter förlossningen. Familjen behöver stöd från omgivningen och BVC-sjuksköterskan har en viktig del i detta stöd. Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att stödja samspelet mellan mor och barn vid post partum depression. Sex BVC-sjuksköterskor intervjuades och materialet tolkades genom kvalitativ innehållsanalys. BVC-sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att tidigt se ett samspel mellan mor och barn och att uppmärksamma föräldrarnas välbefinnande. För att BVC-sjuksköterskan ska ha möjlighet att stödja familjen är en god vårdrelation nödvändig. Relationen bör bygga på respekt och tillit och BVC-sjuksköterskans roll är att vara lyhörd och vägledande. Vid hög arbetsbelastning samt vid ovilja till stöd från familjen upplevde sköterskan en känsla av otillräcklighet och maktlöshet. BVC-sjuksköterskan spelar en stor roll i det viktiga nätverket kring familjen och agerar som spindeln i nätet när hennes egna resurser inte räcker till. BVC-sjuksköterskorna beskrev en förän...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att stödja samspelet mellan mor och barn vid post partum depression: En kvalitativ intervjustudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-25]   BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att stödja samspelet mellan mor och barn vid post partum depression: En kvalitativ intervjustudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14326 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×