Habitat selection by moose (Alces alces) in southwestern Sweden

1434 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Älgen är en viktig art, både ekonomiskt och ekologiskt, och all kunskap är viktig för att även i framtiden kunna sköta en sund älgstam. Trots flertalet studier finns det många frågetecken om älgens habitatval i Sverige. En ökad exploateringstakt och nya infrastrukturprojekt hotar att fragmentera och isolera populationer av älg. Habitatvalet hos 22 älgar, 8 tjurar och 14 kor, i sydvästra Sverige studerades mellan februari 2002 och december 2005. Älgarna sövdes och utrustades med GPS-sändare, deras positioner registrerades varannan timma och det totala antalet positioner under den 46 månader långa studietiden var 71103 stycken. Data från varje älg delades in i 4 säsonger; vår, sommar, höst och vinter, baserat på klimat och älgens biologi. Totalt genererades 125 hemområden baserade på säsong, och valet av habitat inom varje hemområde studerades med hjälp av Euclidean distance-based analysis. En omklassificerad digital marktäckedata användes som var indelad i 6 olika klasser; odlad mark, hygge, barrskog, lövskog, myrmark och berg i dagen. Resultaten visade att det var skillnad mellan könen i hur de väljer habitat. Tjurarna var signifikant n...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Habitat selection by moose (Alces alces) in southwestern Sweden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Habitat selection by moose (Alces alces) in southwestern Sweden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14199 [2019-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×