Musik i förskolan - nytta eller nöje?

1529 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Alla tre skribenter har ett stort musikintresse och tror på dess positiva inverkan på barns språkutveckling, samt anser att det är en demokratisk rättighet för barn att få språkstimulans i förskolan. Under vår utbildning har vi, på våra verksamhetsförlagda utbildningsområden, ob- serverat att sångaktiviteter är en stor del av förskolans dagliga verksamhet, och för oss har kombinationen musik-språk känts självklar. Vad vi dock ställde oss frågande till var i vilken utsträckning man i dagens förskolor medvetet använder musiken som ett didaktiskt verktyg för att främja barnens språkutveckling? Vi ville också bredda våra kunskaper om vad tidigare forskning säger om detta ämne. Litteraturstudien som föregick arbetet visar att musik som didaktiskt verktyg kan ge barn en större språklig medvetenhet, förutsatt att det hos pedagogen finns en tanke och medvetenhet i agerandet. Vi valde enkätundersökning som vetenskaplig undersökningsmetod, bland annat för att vi ville nå så många deltagare som möjligt under en begränsad tid. Enkätfrågorna var baserade på arbetets syfte och frågeställningar. Medvetet försökte vi att hålla nere antalet frågor då vi trodde att detta skulle få svarsgruppen att förklara och beskriva mer detaljerat. Enkäterna gällde främst frågorna om, varför och hur pedagoger på olika sätt arbetar med musik för att främja språkutvecklingen. Gällande för alla pedagoger var att de arbetar på en förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Av alla 24 tillfrågade deltog 15 i enkätundersökningen. Utifrån svaren som i många fall kunde var liknande, delade vi upp dem i relevanta urval. Dessa urval har sedan resulterat i kategorier som tjänar arbetets syfte. Enkätundersökningen visade att samtliga deltagare använder musik i sin dagliga verksamhet. Dock av många olika anledningar, men de flesta angav att den används bland annat för att stimulera barns språk. Alla respondenter hävdar att det lustfyllda lärandet är en vikt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Musik i förskolan - nytta eller nöje?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Musik i förskolan - nytta eller nöje?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14090 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×