Last- och avståndsanalys på Ahlsells transporter i Stockholm

1507 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ahlsell är en grossist verksam i Norden inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och Gör-Det-Själv. Ahlsells kunder kan beställa varor fram till klockan 16.00 på eftermiddagen för att sedan få varorna levererade från klockan 07.00 morgonen därpå. Från centrallagret i Hallsberg körs varje dag åtskilliga lastbilar ut till 35 av Schenkers terminaler i Sverige, för omlastning och sortering och vidare transport ut till kund. Examensarbetets syfte är att kartlägga flödet från kundorder till leverans samt att förbättra transporterna i Stockholmsområdet, från terminal till kunder och butiker. Varje natt transporteras 128 flakmeter, det vill säga mer än fem bilar plus släp, från centrallagret i Hallsberg till tre olika adresser i Stockholm: en terminal i Huddinge som är Ahlsells egen fastighet, Schenkers terminal i Spånga samt Ahlsells butik i Hammarby. Från terminalerna distribueras idag gods till både norra och södra delarna av Stockholm. Fjärrtransporterna debiteras per flakmeter och kilometer, medan distributionstrafiken i de flesta fall debiteras per sändning, kilo och kilometer. I Stockholmsområdet debiteras idag dock transporterna till kund beroende på försäljningen, det vill säga ingen hänsyn tas till hur långt godset transporteras eller hur mycket det väger. I examensarbetet har last- och avståndsanalyser gjorts för att beräkna det totala transportarbetet idag samt för ett antal alternativ på nya lösningar. Last- och avståndsanalys kan enligt Krajewski & Ritzman (2002) underlätta processen när man ska jämföra alternativ till lokalisering, baserat på kvantitativa faktorer. Idag är det totala transportarbetet på ett år cirka 704 000 tonkilometer. Om transporterna istället sker från den terminal som ligger närmast kunden eller butiken skulle transportarbetet minska kraftigt. Det alternativ som ger det minsta transportarbetet är att använda sig av tre terminaler, i Huddinge, Spånga och Västberga. Det ger ett totalt transportarbete på cirka 501 000 tonkilometer under ett år, en minskning med 203.000 tonkilometer. Ahlsell rekommenderas ändå att satsa på en lösning med de två terminaler man använder sig av idag, Huddinge och Spånga. Det kräver inte så omfattande förändringar samtidigt som det ger stora besparingar gällande transportarbetet om terminalerna används på rätt sätt. Av de alternativ som diskuterades i analysen rekommenderas Ahlsell att börja med att ta fram ett nytt tariffsystem. Det vill säga lämna dagens system baserat på försäljningen, och gå över till tariffer baserade på vikt och avstånd. Det är den förändring som ger den största kostnadsbesparingen, cirka 26,5 miljoner kronor per år. Därefter rekommenderas Ahlsell att minska transportarbetet genom att endast köra gods söder om Stockholm frå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Last- och avståndsanalys på Ahlsells transporter i Stockholm

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Last- och avståndsanalys på Ahlsells transporter i Stockholm
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13994 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×