Är vatten energi, eller är energi vatten, eller..?

2132 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta examensarbete har som huvudsyfte att bidra till en djupare förståelse av relationen mellan vatten- och energianvändning i flerbostadshus. För att arbetet skulle kunna slutföras inom dem förutbestämda 20 veckorna begränsades arbetet. Valet gjordes att studera studentlägenheter i korridorform då denna typ av boende ser ungefär likadan ut oavsett vart i Sverige de är byggda. En annan anledning till att studentboenden är en intressant målgrupp är att energi- och vattenkostnaden ofta ingår i hyran, vilket minskar medvetenheten kring energianvändningen. Studien har kartlagt fjärrvärmeåtgången och användningen av varmvatten i två utvalda fastigheter.Fastigheterna består av korridorsboenden och är belägna i Stockholm och Luleå. Arbetet har genomförts utan hjälp av individuella mätningar då varken tid, pengar eller utrustning fanns för att kunna utföra detta. Istället genomfördes en enkätundersökning i fastigheterna där de boende fick svara på frågor om sina vanor relaterade till fjärrvärme- och varmvattenanvändning. Med hjälp av enkätresultaten kunde en bedömning göras av dagens energisituation i de utvalda fastigheterna. Detta jämfördes med den verkliga förbrukningen. Studien resulterade i en trovärdig kartläggning av studenternas varmvatten- och energianvändning i fastigheterna. I arbetet visas hur stor energi- och varmvattenmängd som varje person dagligen använder vid diskning, duschning, spolning i handfat, tvättning och till radiatorer. Enligt studiens resultat används ca 15 kWh per person och dag i Stockholmsfastigheten. I Luleåfastigheten används ca 16 kWh per person och dag. Kostnaden för denna mängd energi är dagligen ca 13 kr per person i Stockholm och ca 11 kr per person i Luleå. Även förändrings- och besparingsmöjligheter finns presenterade. Resultaten visar att Luleåfastigheten dagligen kan spara ca 1,4 kr per person bara genom att ändra på vanor. I Stockholmsfastigheten blir motsvarande besparing ca 2,5 kr per person och dag. Frågeställnin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Är vatten energi, eller är energi vatten, eller..?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Är vatten energi, eller är energi vatten, eller..?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13980 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×