Betesdjur eller maskiner på långgräsytor i urban miljö : alla fall är unika!

897 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ekonomi är ett ämne som alltid är aktuellt när det kommer till att spara pengar. Ett ämne som blivit allt viktigare de senaste åren är hur vi kan minska på miljöpåverkan. Malmö stad har valt att se över helhetsperspektivet med en miljövänlig parkskötsel och inriktat sig på Bulltofta rekreationsområde. En del av detta är att eventuellt lägga om, delar av skötseln av långgräsytor på Bulltofta rekreationsområde, för betesdjur som ett alternativ till maskiner. Jag har, genom att välja ut ett begränsat område, jämfört hur årskostnaden, bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen skiljer sig i de båda alternativen. Resultatet visade att årskostnaden kan bli ca 20 000 kr billigare med betesdjur medan bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen ökar med ca 10 % i det aktuella fallet. Då är det endast räknat med att tillsyn sker av fårägaren 2 dagar per vecka. Om tillsyn av fårägaren ska ske varje dag, som lagen kräver, skulle troligen utsläppen och bränsleförbrukningen nästan tredubblas. För att få en miljövänligare skötsel är det viktigt att frågor som tillsyn kan lösas på ett bra sätt. I fallet med Malmö stad är det är också möjligt för dem att styra miljöpåverkan mer i ett anbud för betesdjurstjänsten. Dessutom finns det redan idag personer med djurkännedom på plats alla vardagar för att klippa gräset med häst och draget klippaggregat. Det kunde vara en möjlig lösning att den personen även får till uppgift att sköta tillsynen av djuren i hagen. Generellt visar rapporten att det inte finns klara fördelar ur utsläpp och bränsleförbrukningssynpunkt vid en övergång från maskinell skötsel till betesdjur utan varje fall är unikt. Några faktorer som påverkar är: • Vilka maskiner används idag? • Drivmedel, både i dagens skötsel och för fordon vid tillsyn, mm vid en omläggning • Hur sker t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Betesdjur eller maskiner på långgräsytor i urban miljö : alla fall är unika!

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Betesdjur eller maskiner på långgräsytor i urban miljö : alla fall är unika!
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13975 [2021-06-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×