konstruktionsförbättringar av kärl för saltvattenfilter

1372 visningar
uppladdat: 2007-09-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vattenfiltren ALF R20 – R60 från Alfa Laval AB i Lund används för att filtrera kylvatten till Alfa Lavals plattvärmeväxlare. Ytterhöljet av dessa filter är gummerade som skydd mot korrosion, då havsvatten är mycket aggressivt. Syftet med detta examensarbete är att, genom produktutveckling effektivisera tillverkningen, få kortare ledtider och därmed få bättre lönsamhet. Genom att hitta alternativ till gummi-liningen hoppas Alfa Lavals underleverantör Liedholm Ramek AB i Helsingborg att spara tid i tillverkningsprocessen och genom att byta ut en fläns på själva konstruktionen hoppas man att korta produktionstiden. Via intervjuer med branschfolk i plast och gummibranschen hittades och utvärderades ett flertal alternativa material till gummeringen. En enkel modell motsvarande den nuvarande konstruktionen av ALF R60 och en med weldingneck-fläns skapades i Pro Engineer® Wildfire 3.0 och hållfastheten testades med finita element metoden och FEA analyser i Pro Mechanica®, ett underprogram till Pro E. Alla beräkningar gjordes i Pro Mechanica®s 2D axelsymmetrisk läge. Det interna trycket i analyserna sattas till 7 bar (0,7 MPa), som motsvarar arbetstrycket under drift. De två analyserna korrelerades sedan för att kunna avgöra om weldingneck-fläns modellen var jämförbar med den befintliga. De största värdena för von Misesspänning uppkommer vid skarven mellan den kupade gaveln och inloppsstussen. Dessa största värden ändras inte oavsett om det är den befintliga eller WN-fläns modellen, då allt utom flänsen är oförändrat. Analyserna visar att spänningarna vid den befintliga flänsen är endast 54 % av högsta spänningarna i konstruktionen medan spänningarna vid WN-flänsen endast uppgår till 15 %, vilket visar att utbyte av fläns kommer att vara gynnsamt för hållfastheten i flänsregionen, men inte betyder något i konstruktionen som helhet. Slutsatsen är att man kan rationalisera produktionen av saltvattenfiltren genom att byta ut gummi-liningen mot Slitan®, DuraPol HTW eller ECOSPEED® som man applicerar i egen anläggning på Ättekulla industriområde i Helsingborg och byta ut den befintliga ändflänsen mot en weldingneck-fläns och samtidigt få bättre hållfasthetsprestanda. Rekommendationen till Liedholms Ramek är att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: konstruktionsförbättringar av kärl för saltvattenfilter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-09-19]   konstruktionsförbättringar av kärl för saltvattenfilter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13959 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×